Till navigation Till innehåll (s)

PRAO i högstadiet

PRAO står för praktisk arbetslivsorientering. PRAO skapar meningsfulla och lärorika möten med arbetslivet där eleverna får nya erfarenheter. PRAO är en viktig del i skolans arbete med att förbereda eleverna för framtiden. Det ger eleverna insikter i sina förmågor, värderingar och intressen.

Mat under PRAO

Eleverna får 39 kr per dag för mat. Det gäller oavsett om de har med sig mat eller köper lunch. Ersättning betalas inte ut om:

  • eleven kan äta på en av Sollentunas kommunala skolor i närheten - om det är mindre än 1 kilometer mellan PRAO-platsen och den närmsta skolan.
    eleven blir bjuden på mat på arbetsplatsen.
  • När PRAO-perioden är slut ska eleverna redovisa för hur många luncher de vill ha ersättning för.

Resor under PRAO

Ersättning för resor mellan hemmet och arbetsplatsen är maximalt 52 kronor per dag. Ersättning betalas inte ut om:

  • det är mindre än fyra kilometer mellan elevens bostad och PRAO-platsen. Avståndet mäts för närmsta gång- och cykelväg.
  • eleven inte lämnar in något kvitto för resan till skolan.

Det är elevens ansvar att se till att få kvitto för varje resa och att spara på dessa kvitton. Det är också elevens ansvar att lämna in samtliga kvitton till skolan.

Ansök om ersättning för mat och resor

Du som tar emot PRAO-elever

Att ta emot elever är en unik möjlighet för dig som arbetsgivare att visa din verksamhet för framtidens medarbetare. Det är i många fall en ung människas första kontakt med arbetslivet.
 
Du kan få nya perspektiv på din verksamhet som kan bidra till utveckling. Du får också en unik möjlighet arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning och marknadsföring.

Blanketter vid PRAO

Innan du tar emot en elev ska en riskbedömning göras. Efter PRAO-perioden ber vi dig också fylla i ett intyg till eleven.

Kontakt

Mer läsning för dig