Till navigation Till innehåll (s)
Tjej tar selfie på Hollywoodvägen

Undersökning av resvanor

Under 2019 genomfördes för andra gången en större resvaneundersökning i Sollentuna. Syftet är att få bättre kunskap om Sollentunabornas resvanor för att på bästa sätt kunna planera kommunens framtida trafiksystem.

 

Varför en resvaneundersökning?

För att öka kunskapen om resandet i Sollentuna, mellan kommunens olika delar samt till och från kommunen. Vi vill veta hur invånarna reser oavsett om de går, cyklar, åker buss eller bil och oavsett om du reser mycket eller inte alls.

Hur ska resultatet användas?

  • Uppsättning och uppföljning av mål i strategiska dokument.
  • Underlag till beslut om framtida åtgärder.
  • Stöd i arbetet med målgruppsanpassade åtgärder för att främja hållbart resande.
  • Beslutsunderlag för det dagliga arbetet.

Mer läsning för dig