Till navigation Till innehåll (s)

Välkommen att lämna anbud!

Sollentuna kommun vill underlätta för såväl stora som små företag att delta i våra upphandlingar. Det är Lagen om offentlig upphandling (LOU) som reglerar hur upphandlingarna ska gå till. 

Att lämna anbud

  • Anbud ska lämnas elektroniskt.
  • Börja med att ta reda på vad upphandlingen handlar om och när anbudet senast ska vara inlämnat.
  • Var noga med att lämna korrekta kontaktuppgifter så att beslutet om tilldelning går till rätt person.
  • Notera att de så kallade "ska-kraven" i upphandlingsdokumentet måste vara uppfyllda. 
  • Frågor gällande anbudet och upphandlingen ställer du i vårt elektroniska verktyg. Svar på frågorna meddelas alla som hämtat ut upphandlingsdokumentet.
  • Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, utvärderas på någon av följande grunder:
  1. Bästa förhållande mellan pris och kvalitet.
  2. Kostnad (livscykelkostnad) eller
  3. Pris.
  • När upphandlingen är färdig meddelas tilldelningsbeslut alla deltagande anbudsgivare. Avtal kan tecknas med vinnaren tidigast tio dagar efter tilldelningsbeslutet.