Till navigation Till innehåll (s)

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är enstaka färdtjänstresor som går till en annan kommun inom Sverige. Riksfärdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få.

Ansök om riksfärdtjänst 

Ta kontakt med kommunens kontaktcenter om du vill ansöka om riksfärdtjänst. 

Ansök om riksfärdtjänst via rft.se

Återta en ansökan om riksfärdtjänst via blankett

Förutsättningar för att få riksfärdtjänst

  • På grund av din funktionsnedsättning kan du inte göra resan med allmänna kommunikationer till normal resekostnad eller utan ledsagare.
  • Målet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
  • Resan går till en annan kommun inom Sverige.
  • Resan görs med allmänna kommunikationer, taxi eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon.
  • Det är inte staten, kommunen eller landstinget som av någon annan anledning betalar för resan.
  • Riksfärdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få.

Ansök senast 3 veckor innan planerad resa.

Mer läsning för dig