Till navigation Till innehåll (s)

Direktupphandling 

Vi vill underlätta för företag att delta i direktupphandlingar som görs av våra verksamheter. Det gäller upphandlingar under 615 312 kr.

Du kan registrera ditt företag i vår intressentlista. Listan tydliggör för kommunens verksamheter vilka intresserade leverantörer som finns inom olika branscher. Notera att det inte finns någon garanti för att erhålla en förfrågan vid direktupphandling.

Intresselista för direktupphandling

Kommunens ramavtal 

Innan du registrerar dig på vår intressentlista, titta gärna om vi redan har ett gällande ramavtal med leverantörer.

Sollentuna kommuns ramavtal

Är du konsult inom tekniska områden eller inom organisations- och managementtjänster så hänvisar vi dig istället till de ramavtal kommunen har med Ework Group och KeyMan AB. Hos dessa konsultförmedlare konkurrensutsätts kommunens alla uppdrag inom dessa områden. 

Lämna offerter inom tekniska områden som organisations- eller managementkonsult till Ework Group och KeyMan AB:

Ework Group

KeyMan AB

Kontakt

Behöver du ändra eller komplettera dina uppgifter?

Kontakt