Till navigation Till innehåll (s)

Boendestöd för dig med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av visst stöd för att sköta ditt hem, eller komma igång med olika sysslor, kan du få hjälp i form av boendestöd.

Boendestödet kan till exempel hjälpa dig att:

  • skapa struktur och rutiner för att hålla ordning i ditt hem
  • planera veckan
  • ta initiativ till aktiviteter 
  • gå till affären
  • göra bankärenden 
  • gå till läkaren. 

När du har boendestöd ska du vara delaktig i de aktiviteter ni utför. Boendestöd kan du även få om du bor hemma hos dina föräldrar om du är 18 år eller äldre.

Välj utförare själv

Boendestöd ingår i kommunen valfrihetssystem. Det betyder att du som har fått insatsen själv får välja vilket företag som ska ansvara för ditt stöd.

Jag vill se valbara boendestödsutförare

 

Mer läsning för dig