Till navigation Till innehåll (s)

Lokala utvecklingscentra - LUC

LUC är en organiserad kompetensutveckling riktad till alla lärare och pedagoger i den kommunala verksamheten. Varje skolämne har ett LUC. Träffarna genomförs fem gånger per läsår.

Det finns LUC för olika ämnen och för förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Arbetet utgår från våra tre fokusområden som ingår i Skolresan. Dessa är tillgänglighet, digitalisering och hållbarhet. Rektorer, biträdande rektorer samt förstelärare leder arbetet.
 
Syftet med LUC är att fördjupa den pedagogiska kompetensen genom kollegialt lärande. På så sätt höjer vi elevernas och skolors resultat. Vi vill att alla elever ska möta en skola som stödjer utveckling och lärande. En verksamhet som har ett tydligt pedagogiskt innehåll.

 

Mer läsning för dig