Till navigation Till innehåll (s)

Kommunens ansvar för kris och krisberedskap

Kommunen arbetar på lång sikt med olika former av säkerhetsarbete. Om det skulle ske en större olycka eller ett annat akut läge i Sollentuna har vi ansvar för att samordna olika aktörers arbete.

Vi har alltid en beredskap för att en kris eller en extraordinär händelse kan uppstå i kommunen. Då är det vårt mål att så snabbt som möjligt ge alla som bor här rätt information om vad som hänt och hur man går vidare. 

Kommunens krisledning

För att leda och samordna alla insatser och åtgärder i en krissituation har kommunen en krisledning. Den samverkar med andra aktörer och myndigheter för att till exempel få hjälp med resurser som vi inte har själva. Krisledningen består av politiker och tjänstepersoner inom kommunen. Den övas varje år tillsammans med de andra aktörer som samverkar med oss.

Samhällsskydd

Samhällsskydd innebär att man skyddar viktiga platser, byggnader och funktioner i samhället.

Exempel på sådana funktioner är:

  • Elförsörjning.
  • Tillgång till rent dricksvatten.
  • Fjärrvärme. 

Om det blir störningar eller avbrott i dessa funktioner skulle det ställa till problem för många människor i kommunen.

Mer läsning för dig