Till navigation Till innehåll (s)

Skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan

SSPF är ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheter. Syftet är att stötta barn och ungdomar i Sollentuna att välja bort kriminalitet och droger. Tillsammans med er vårdnadshavare fokuserar vi på barnets styrkor och lägger upp en plan för hur ert barn ska utvecklas positivt. SSPF är lämpligt för både barn och ungdomar.

Stöd till dig och ditt barn - så fungerar det

Med SSPF vill vi fånga upp barnet eller ungdomen tidigt. Vanligast är att skolan, polis eller att du som vårdnadshavare kontaktar socialtjänsten för att det finns en oro för barnet/den unge.
Det kan till exempel handla om:

 • Svårigheter att koncentrera sig i skolan.
 • Hög frånvaro från skolan.
 • Aggressivt beteende.
 • Vänner som begår brott.
 • Barnet eller ungdomen har begått ett brott själv.
 • Vänner som använder droger.
 • Barnet eller ungdomen har tagit droger själv.
 • Barnet eller ungdomen saknar en positiv fritidsaktivitet.

Ofta krävs flera saker för att en ung person ska hamna i kriminalitet eller drogmissbruk - inte bara en.

Du behöver godkänna att sekretessen bryts

För att samarbetet i SSPF ska fungera behöver du som är vårdnadshavare godkänna att sekretessen mellan myndigheterna bryts. Då kan myndigheterna dela information om ditt barn eller din ungdom.

Vi tar fram stöd

Vi vill så tidigt som möjligt fånga upp riskbeteenden för att hitta en gemensam lösning. Tillsammans gör vi upp en SSPF-plan där barnet/ungdomens behov styr – där vi fokuserar på det som är positivt och förstärker det som är bra.
I planen beskriver vi vad ditt barn eller din ungdom ska få för stöd. Det kan till exempel vara:

 • Stöd till föräldrar eller vårdnadshavare. Det kan till exempel handla om samtal om tider, regler och gränsdragning. Det finns också olika kurser du som är förälder kan gå.
 • Läxläsning. En plats att göra läxorna på är viktigt om det är svårt att få ro eller plats hemma. Det kan också vara en vuxen som ger stöd med läxläsning efter skolan
 • Samarbete vid brott. Polisen kan hjälpa till att uppmärksamma om ditt barn eller din ungdom umgås i mindre bra miljöer. Polisen bidrar med att synliggöra brott och varningssignaler. Målet är att skapa en positiv utveckling
 • Hjälp att hitta en fritidsaktivitet. Ditt barn eller din ungdom kan få mycket glädje i en regelbunden fritidsaktivitet.
 • Hjälp att sluta med droger.

Annat stöd vid behov

Ibland behöver ditt barn eller ungdom annat stöd. Då kan vi hjälpa till att kontakta fler personer. Det kan till exempel handla om barn- och ungdomspsykiatrin.

Vanliga frågor och svar om SSPF

Vilka är med i samarbetet?

Inom SSPF samarbetar yrkesverksamma som är viktiga för ditt barn.

Socialtjänsten - En socialsekreterare som är ansvariga för ärendet samt eventuellt en socialsekreterare med fältinriktning.

Skolan - Det kan vara rektorn eller någon annan medarbetare på skolan där ditt barn eller din ungdom går.

Polisen - En polis som arbetar i området där ditt barn eller din ungdom bor.

Fritid - En fritidsledare som arbetar på en fritidsgård där ditt barn brukar vara eller en av de mobila fritidsledarna som rör sig i området där ditt barn eller din ungdom bor.

Varför är polisen med?

Polisen i området kanske träffar ditt barn eller din ungdom ute i området. Polisens uppgift är att minska brottsligheten i samhället och öka tryggheten. När polisen vet mer om ditt barn eller din ungdom kan de hålla extra koll. De kan också lättare hjälpa ditt barn eller din ungdom om de vet mer om hur situationen ser ut för ditt barn eller din ungdom.

Varför måste jag skriva under en samtyckesblankett?

När du skriver under blanketten kan myndigheterna prata öppet tillsammans om ditt barn. Annars finns sekretess som gör att socialtjänsten inte får prata öppet om arbetet med andra personer.

Kontakta oss

Om du är orolig för ditt barn eller har frågor kan du kontakta oss. 

Jenny Lönning, SSPF-samordnare.
Telefon: 08- 579 224 17
E-post: jenny.lonning@sollentuna.se
Mottagningsgruppen, barn och unga, via kontaktcenter:
Telefon: 08-579 210 00

 

 

Mer läsning för dig