Till navigation Till innehåll (s)

SCBs medborgarundersökning

Vad tycker du om Sollentuna? Din åsikt är viktig! 1 200 invånare i Sollentuna fick under hösten 2022 möjlighet att besvara SCBs medborgarundersökning.

Vi som arbetar i Sollentuna kommun vill hela tiden utveckla vårt arbete så att du som invånare får bästa tänkbara service av oss. Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker om att bo i Sollentuna och hur du upplever de kontakter du har med kommunens olika verksamheter. Under hösten 2022 fick 1 200 kommuninvånare möjlighet att tycka till om Sollentuna i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. 

Bra betyg i SCBs medborgarundersökning 2022

Sollentuna fick ett bra betyg i SCB:s medborgarundersökning när invånarna fick tycka till om kommunen och dess verksamheter.

97,7 procent har svarat att de tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på, vilket är bland de tio bästa resultaten i 2022 års undersökning.

91,6 procent har svarat att de tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. Det är endast tre kommuner i Sverige som har fått ett bättre resultat i 2022 års undersökning.

Utbildningsverksamheten får bra betyg

Undersökningen visar bland annat att utbildningsverksamheterna för barn och unga får ett bra betyg i Sollentuna. En stor majoritet tycker att förskolan, grundskolan och gymnasieskolan fungerar bra i kommunen.

Goda möjligheter till idrott och motion

Exempel på ett annat område som får höga betyg i Sollentuna är goda möjligheter till idrott, motion och friluftsliv. Undersökningens resultat visar bland annat att en stor andel invånare är nöjda med utbudet av friluftsområden och utbudet av allmänna träningsplatser utomhus, t ex utegym.

Det område i undersökningen där Sollentuna i vissa delar får ett sämre betyg avser tryggheten i samhället.

Om undersökningen

SCBs medborgarundersökning genomfördes under hösten 2022. Enkäten skickades till 1 200 invånare över 18 år i Sollentuna kommun. 137 kommuner har deltagit i 2022 års undersökning.

Sollentunas resultat i SCBs undersökning 2022

Statistiska centralbyrån (SCB)

Mer läsning för dig