Till navigation Till innehåll (s)

SCB:s medborgarundersökning

Vad tycker du om Sollentuna? Din åsikt är viktig! 1 200 invånare i Sollentuna får under hösten 2022 möjlighet att besvara SCB:s medborgarundersökning.

Vi som arbetar i Sollentuna kommun vill hela tiden utveckla vårt arbete så att du som invånare får bästa tänkbara service av oss. Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker om att bo i Sollentuna och hur du upplever de kontakter du har med kommunens olika verksamheter. Under hösten 2022 får 1 200 kommuninvånare möjlighet att tycka till om Sollentuna i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. 

Sollentunas resultat i SCB:s medborgarundersökning 2020

Sollentuna fick ett bra betyg i SCB:s medborgarundersökning när invånarna fick tycka till om kommunen och dess verksamheter. I undersökningen används betygsindex från 0 till 100 där betygsindex 55 är gränsen för nöjd och betygsindex 75 eller högre står för mycket nöjd. 

Resultat i medborgarundersökningens tre delar:

  • Nöjd-Region-Index (NRI) innehåller frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Sollentuna har NRI 64. Genomsnittet för samtliga kommuner 2020 var NRI 60. De faktorer som fick högst betyg var kommunikationer och utbildningsmöjligheter. De områden som fick lägst betyg och som enligt SCB:s modell bör prioriteras var trygghet och bostäder.

  • Nöjd-Medborgar-Index (NMI) innehåller frågor om kommunens olika verksamheter. Sollentuna har NMI 63. Genomsnittet för samtliga kommuner 2020 var NMI 55. De verksamheter som fick högst betyg var vatten och avlopp, räddningstjänst, gymnasieskola, förskola och grundskola.

  • Nöjd-Inflytande-Index (NII) innehåller frågor om medborgarnas insyn och inflytande på kommunens beslut och verksamheter. Sollentuna har NII 49. Genomsnittet för samtliga kommuner 2020 var NII 40. Högst betyg fick faktorerna information och förtroende.

Statistiska centralbyrån (SCB)