Till navigation Till innehåll (s)

Vad kan jag göra när skolan slutar?

Fortsätta studera är ett alternativ

Många folkhögskolor erbjuder anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för deltagare med funktionsnedsättning. Det finns också kurser som vänder sig särskilt till dig med en funktionsnedsättning. 

Hitta information om olika folkhögskolor

www.folkhögskola.nu

På webbplatsen kan du hitta information om olika folkhögskolor och vilka utbildningar som finns. Du kan även vända dig till en studievägledare på Kunskapsparken för mer information om folkhögskolor.

Kunskapsparken

Kunskapsparken samordnar all vuxenutbildning i kommunen. Om du är intresserad av vilka möjligheter som finns att fortsätta studera eller vill ha hjälp att planera din utbildning kan du ta kontakt med en av Kunskapsparkens studievägledare. Hos dem kan du få information om olika utbildningsvägar och studieekonomi.

Kunskapsparken

Lärvux - för dig med särskilda behov 

Lärvux är en frivillig skolform för personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Du kan söka lärvux från och med det andra kalenderhalvåret det år man fyller 20.

Målet med utbildningen är att ge kursdeltagarna kunskaper och färdigheter som de behöver för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier. Kurserna inom Lärvux anordnas på grundläggande nivå och på gymnasial nivå samt som svenska för invandrare

Vill du veta mer om Lärvux kan du kontakta en av studievägledarna hos Kunskapsparken.

Kunskapsparken kontakt

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen kan stödja och hjälpa dig som har en funktionsnedsättning att komma ut i arbete. Ta kontakt med arbetsförmedlingen i Sollentuna för att få veta mer.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0771-60 00 00
Adress: Tingsvägen 19, Sollentuna
Arbetsförmedlingen

Möjligheternas kontor

Du kan också ta kontakt med Möjligheternas kontor i Sollentuna kommun. Där kan du få jobbcoachning och arbetsträning samt hjälp att skriva CV.

För dig mellan 16 och 19 år som inte arbetar eller studerar har de ungdomscoacher som hjälper dig att komma vidare.

Kontakt

För att komma i kontakt med handläggarna på Möjligheternas kontor kan du ringa via kommunens växel på telefonnummer 08-579 210 00. Verksamheten finns på Turebergsvägen 1B i Sollentuna.

Möjligheternas kontor

Daglig verksamhet

För dig som behöver en mer anpassad arbetsplats kan du begära insatsen daglig verksamhet enligt LSS. Daglig verksamhet är en arbetsplats för personer som har funktionsnedsättning. Där kan du delta i arbete med många olika saker, till exempel datorer, musik, måla eller jobba med något annat som du tycker är roligt och givande.

Daglig verksamhet

Insatser som avslutas

När du slutar skolan har du inte längre möjlighet att vara kvar på din korttidstillsyn, utan den insatsen kommer att avslutas. Har du andra insatser så kan dessa behöva ses över och eventuellt anpassas utifrån att du inte längre kommer gå kvar i skolan och då räknas som vuxen. Tillsammans med din LSS-handläggare kommer du fram till vad som blir bäst för just dig.

Mer läsning för dig