Till navigation Till innehåll (s)

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt det kommunala aktivitetsansvaret.

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens:

  • Förskoleverksamhet.
  • Skolbarnomsorg.
  • Förskoleklass.
  • Grundskola.
  • Gymnasieskola.

Nämnden ansvarar också för det kommunala aktivitetsansvaret.

Nämnden sammanträder en gång i månaden. 

Ledamöter:

Ledamöter för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31:

Soley Aksöz Lithborn (M) Ordförande  
Henrik Thureson (L) 1:e vice ordförande
Swapna Sharma (S) 2:e vice ordförande  
Malin Barthelson (M)  
Magnus Blixt (L)  
Anders Pettersson (C)  
Oscar Martinpelto (S)  
Angelica Lang (KD)  
Charlotte Rylander (MP)  
Maria Åström (V)
Monika Brodzinska (SD)

Ersättare:

Ersättare för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31:

Magnus Åkerlind (M)
Anesa Dzamastagic (M)
Britt Mari Lindberg (L)  
Ulf Hansson (L)
Jakob Hildingsson (C)
Lars Jägerskog (KD)  
Jessica Carlsson (S)  
VAKANT (S)
Åsa Berner (MP)
Nika Rasmussen (V)
Robert Appelfeldt (SD)

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun