Till navigation Till innehåll (s)

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt det kommunala aktivitetsansvaret.

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens:

  • Förskoleverksamhet
  • Skolbarnomsorg
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Gymnasieskola

Nämnden ansvarar också för det kommunala aktivitetsansvaret.

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Förberedelser inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter

Ledamöter för mandatperioden 2021-01-01–2021-12-31:

Soley Aksöz Lithborn (M) Ordförande
Henrik Thureson (L) 1:e vice ordförande
Malin Barthelson (M)
Erik Elverö (KD)
Lars Jägerskog (KD)
Oscar Berggren (C)
Mette Hildingsson (S) 2:e vice ordförande
Oscar Martinpelto (S)
Lorena Lizama Leon (V)
Agneta Garnström (MP)
Bo Ehlin (SD) 

Ersättare:

Jonas Syrén (M)
Amina Sadigbeyli (M)
Magnus Blixt (L)
VAKANT (L)
Susanna Klang (KD)
Anders Pettersson (C)
Lina Martinsson Achi (S)
Luz Corzo (V)
Åsa Berner (MP)
Annika Gustavsson (SP)
Arne Nilsson (SD)

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun