Till navigation Till innehåll (s)

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt det kommunala aktivitetsansvaret.

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens:

  • Förskoleverksamhet.
  • Skolbarnomsorg.
  • Förskoleklass.
  • Grundskola.
  • Gymnasieskola.

Nämnden ansvarar också för det kommunala aktivitetsansvaret.

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Förberedelser inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter

Ledamöter för mandatperioden 2021-01-01–2021-12-31:

Soley Aksöz Lithborn (M) Ordförande (även ordförande i nämndens arbetsutskott)
Henrik Thureson (L) 1:e vice ordförande (även 1:e v ordförande i nämndens arbetsutskott)
Malin Barthelson (M) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Erik Elverö (KD) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)
Lars Jägerskog (KD) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Oscar Berggren (C) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)
Mette Hildingsson (S) 2:e vice ordförande (även 2:e v ordförande i nämndens arbetsutskott)
Oscar Martinpelto (S) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)
Jesus Andrade (V) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Charlotte Rylander (MP)
Bo Ehlin (SD) 

Ersättare:

Jonas Syrén (M)
Amina Sadigbeyli (M)
Magnus Blixt (L) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
VAKANT (L)
Susanna Klang (KD)
Anders Pettersson (C) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Lina Martinsson Achi (S) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Maria Åström (V)
Åsa Berner (MP)
Annika Gustavsson (SP)
Arne Nilsson (SD)

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun