Till navigation Till innehåll (s)

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt det kommunala aktivitetsansvaret.

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens:

  • Förskoleverksamhet.
  • Skolbarnomsorg.
  • Förskoleklass.
  • Grundskola.
  • Gymnasieskola.

Nämnden ansvarar också för det kommunala aktivitetsansvaret.

Nämnden sammanträder en gång i månaden. 

Ledamöter och ersättare för mandatperioden 202-401-01 – 2024-12-31.

Utbildningsnämnden

Soley Aksöz Lithborn (M), Ordförande
soley.aksoz-lithborn@sollentuna.se

Henrik Thureson (L), 1:e vice ordförande
henrik.thureson@sollentuna.se

Swapna Sharma (S), 2:e vice ordförande
swapna.sharma@sollentuna.se

Malin Barthelson (M), Ledamot
malin.barthelson@sollentuna.se

Magnus Nyberg Blixt (L), Ledamot
magnus.nyberg.blixt@sollentuna.se

Anders Pettersson (C), Ledamot
anders.pettersson@sollentuna.se

Angelika Lang (KD), Ledamot
angelika.lang@sollentuna.se

Oscar Karlsson Martinpelto (S), Ledamot
oscar.karlsson.martinpelto@sollentuna.se

Nika Rasmussen (V), Ledamot
nika.rasmussen@sollentuna.se

Monika Brodzinska (SD), Ledamot
monika.brodzinska@sollentuna.se

Åsa Berner (MP), Ledamot
asa.berner@sollentuna.se

Magnus Åkerlind (M), Ersättare
magnus.akerlind@sollentuna.se

Anesa Dzamastagic (M), Ersättare
anesa.dzamastagic@sollentuna.se

Britt-Marie Lindberg (L), Ersättare
britt-marie.lindberg@sollentuna.se

Ulf Peter Hansson (L), Ersättare
ulf.hansson@sollentuna.se

Jakob Hildingsson (C), Ersättare
jakob.hildingsson@sollentuna.se

Lars Jägerskog (KD), Ersättare
lars.jagerskog@sollentuna.se

Jessica Carlsson (S), Ersättare
jessica.carlsson@sollentuna.se

Jonas Juntunen (S), Ersättare
jonas.juntunen@sollentuna.se

Maria Åström (V), Ersättare
maria.astrom@sollentuna.se

Robert Appelfeldt (SD), Ersättare
robert.appelfeldt@sollentuna.se

Ola Forssberg (MP), Ersättare
ola.forssberg@sollentuna.se

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun

Alla förtroendevalda i Sollentuna kommun - Troman Publik

Mer läsning för dig