Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt det kommunala aktivitetsansvaret.

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens:

  • Förskoleverksamhet
  • Skolbarnomsorg
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Gymnasieskola

Nämnden ansvarar också för det kommunala aktivitetsansvaret.

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Förberedelser inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter

Ledamöter för mandatperioden 2020-01-01–2020-12-31:

Soley Aksöz Lithborn (M) Ordförande
Henrik Thureson (L) 1:e vice ordförande
Diana Mamendi (M)
Thomas Nyman (KD)
Lars Jägerskog (KD)
Oscar Berggren (C)
Mette Hildingsson (S) 2:e vice ordförande
Oscar Karlsson Martinpelto (S)
Lorena Lizama Leon (V)
Agneta Garnström (MP)
Bo Ehlin (SD) 

Ersättare:

Malin Barthelson (M)
Jonas Syrén (M)
Paulina Brandberg (L)
Magnus Blixt (L)
Susanna Klang (KD)
Anders Pettersson (C)
Nadire Dedic (S)
Luz Maria Corzo (V)
Åsa Berner (MP)
Andreas Näsman (SP)
Arne Nilsson (SD)

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun