Till navigation Till innehåll (s)

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt det kommunala aktivitetsansvaret.

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens:

  • Förskoleverksamhet
  • Skolbarnomsorg
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Gymnasieskola

Nämnden ansvarar också för det kommunala aktivitetsansvaret.

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Förberedelser inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter för mandatperioden 2020-01-01–2020-12-31:

Soley Aksöz Lithborn (M) Ordförande
Henrik Thureson (L) 1:e vice ordförande
Diana Mamendi (M)
Thomas Nyman (KD)
Lars Jägerskog (KD)
Oscar Berggren (C)
Mette Hildingsson (S) 2:e vice ordförande
Oscar Karlsson Martinpelto (S)
Maria Wånggren Sallah (V)
Agneta Garnström (MP)
Bo Ehlin (SD) 

Ersättare:

Malin Barthelson (M)
Jonas Syrén (M)
Paulina Brandberg (L)
Magnus Blixt (L)
Susanna Klang (KD)
Anders Pettersson (C)
Nadire Dedic (S)
Lorena Lizama Leon (V)
Åsa Berner (MP)
Andreas Näsman (SP)
Arne Nilsson (SD)

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun