Till navigation Till innehåll (s)

Konsumentvägledning

Kommunen ger dig stöd som konsument. Kontaktcenter hjälper dig med vägledning i konsumentärenden. Du får information om hur du går till väga när du vill klaga på en vara eller tjänst.

Du kan kontakta konsumentupplysningen om du vill veta vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument. Eller om du vill ha råd om hur man går vidare när en tvist uppstått.
För att få svar på din fråga måste du ange din postadress och gärna även telefonnummer alternativt e-post.

Kontakta oss 

  • Telefon 08-579 210 00 
  • E-post: kontaktcenter@sollentuna.se

Mer information på Hallå Konsument

Hallå Konsument - Konsumentverket informerar

Lagar - Konsumentverket

Allmänna reklamationsnämnden

Konsumenternas.se