Till navigation Till innehåll (s)

Familjehem och kontaktfamilj

Ibland kan det finnas behov av stöd utanför det egna hemmet. Det kan bli aktuellt att bo i ett familjehem eller en kontaktfamilj som bidrar till att utöka ett barns nätverk. Annat stöd kan vara en kontaktperson/medmänniska som ger stöd i vardagen.  

Familjehem

När barn och ungdomar av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar behöver barnet flytta till en annan familj. Det kan bero på att föräldrar har problem med missbruk eller sjukdom och inte kan ge barnet det stöd det behöver. Eller att den unges eget beteende med exempelvis missbruk eller lagöverträdelser  gör att han/hon behöver byta miljö. 

Hur ser ett familjehem ut?

Ett familjehem är en helt vanlig familj. Om man är gift, sammanboende eller ensamstående är inte avgörande. Vad som däremot är viktigt är att familjen har en personlig trygghet och stabil familjesituation. Att familjen har tid, ork och plats i hemmet för ytterligare en familjemedlem och sist men inte minst förståelse för hur barn och unga kan ha det i dag.

Vad vi däremot vet är att ett familjehemsuppdrag i de flesta fall innebär en hel del slit och jobb men att du, som familjehem, också kan räkna med att få mycket tillbaka i form av kärlek, glädje, nya kunskaper och stimulans.

Alla barn och familjer är unika

Du behöver inte vara expert men det är bra om du har erfarenhet av barn och barns utveckling - av egna barn eller genom arbete med barn. Varje barn är unikt och har sina speciella behov och förutsättningar. Varje familjehem är också unikt.

Mer om familjehem

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj hjälper ni till att avlasta föräldrar som behöver stöd genom att ta hand om deras barn eller ungdom ibland. Ni samarbetar hela tiden med föräldrarna, samtidigt som du och din familj blir viktiga personer för de barn och ungdomar ni tar emot i ert hem.

Hur kan kontaktfamiljens uppdrag se ut?

Kontaktfamiljens uppgift är att avlasta föräldrar som behöver stöd och ta väl hand om deras barn eller ungdom. Du och din familj blir viktiga personer i barnets eller ungdomens nätverk. Ni kan i och med detta både öppna dörren ut till samhället och vara de som tillsammans med föräldrarna utgör tryggheten för barnet eller ungdomen.

Vanligtvis kommer barnet till dig och din familj en eller två helger per månad. Ni kan då göra något roligt som att gå på bio eller göra en utflykt. Men ni kan också stanna hemma och leva "vanligt" familjeliv. På så sätt får barnet en bild av hur livet i en annan familj fungerar.

Uppdraget som kontaktfamilj innebär aldrig att du blir en ny mamma eller pappa. Det innebär att du och din familj blir viktigt personer i barnet eller ungdomens liv. Du samarbetar hela tiden med föräldrarna.

Det som krävs av dig personligen är att du har en stabil livssituation, ett stort engagemang för dina medmänniskor, gott om tid att spendera med barnet eller ungdomen, extra plats i ditt hem, entusiasm för ditt uppdrag, en stor portion humor och god uthållighet.

Mer om kontaktfamilj

Kontaktperson

En kontaktperson är en person som regelbundet träffar ett barn eller en ungdom som är i behov av stöd i sitt vardagsliv. Det kan handla om fritidssysselsättningar, skolarbete och relationer med omvärlden. Ditt uppdrag som kontaktperson innebär aldrig att du ersätter barnets föräldrar, men du blir en viktig person i barnets liv och du samarbetar hela tiden med föräldrarna.

Hur kan kontaktpersonens uppdrag se ut?

Ditt uppdrag som kontaktperson innebär att du regelbundet, exempelvis 1-2 gånger per vecka träffar ett barn eller en ungdom för att vara ett stöd när det gäller till exempel läxläsning eller att hitta fritidssysselsättningar. Du fungerar också som en klok samtalspartner.

Det som krävs av dig personligen är att du har en stabil livssituation, starkt engagemang för dina medmänniskor, gott om tid att spendera med barnet eller ungdomen, entusiasm för ditt uppdrag, en stor portion humor samt god uthållighet.

Mer om kontaktperson

Mer läsning för dig