Till navigation Till innehåll (s)

Föräldrastöd

Få stöd och vägledning från kommunen för att hitta vägen i ditt föräldraskap - enskilt eller i grupp.

Kontakt

Om föräldrastöd

Att vara förälder kan ibland vara svårt. Det kan bli mycket skrik och bråk, ditt barn kanske inte kan sova eller inte trivs i skolan eller förskolan. Eller så behöver du hjälp med att stärka ditt barns självförtroende. Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar som handlar om att vara förälder.

Föräldrastödet är gratis och du är välkommen till oss från det att du är gravid tills barnet fyller 18 år. Vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler. Om du behöver tolk så ordnar vi det.

Vi erbjuder

 • Enskilt stöd till föräldrar
 • Föräldrastöd i grupp
 • Konsultation för skolor och förskolor.

Enskilt stöd till föräldrar

 • Rådgivning och samtalsstöd

  Vi erbjuder förebyggande föräldrastöd och föräldrarådgivning. Vid behov kan andra viktiga vuxna bjudas in, till exempel förskolepersonal, lärare och andra professionella. Vanligtvis träffas vi för 1-5 samtal.

 • Föräldrawebben tonår

  Föräldrawebben - tonår är ett digitalt individuellt föräldrastödsprogram som handlar om att utveckla relationen mellan föräldrar och tonåringar samt att förebygga och hantera konflikter.

 • Family Check-up

  Family Check-up (FCU) är en modell som stöttar och vägleder dig som förälder. Syftet är att du ska få redskap att hantera utmaningar i ditt föräldraskap.

 • iKomet

  iKomet är en webbaserad föräldraprogram för dig som upplever dagliga konflikter med ditt barn.

Föräldrastöd i grupp

 • ABC Tonår 13 - 19 år

  ABC - Tonår är ett föräldrastödsprogram som syftar till att stärka relationen mellan dig och din tonåring. Målgruppen är föräldrar med barn i åldern 13-19 år och som bor i Sollentuna kommun.

 • Svenska med baby

  Välkommen till öppna föräldragrupper dig som är föräldraledig med barn 0-2 år! Vi ses i Edsberg eller Tureberg.

 • ABC Barn 3 - 12 år

  ABC - Barn är ett föräldrastödsprogram som syftar till att stärka relationen mellan dig och ditt barn. Målgruppen är föräldrar med barn i åldern 3-12 år och som bor i Sollentuna kommun.

 • KOMET

  KOMET – en föräldragrupp som vänder sig till de föräldrar som upplever dagliga konflikter ihop med sitt barn. KOMET består av 10 gruppträffar som ger konkreta verktyg i hur du kan hantera konflikter på ett mer framgångsrikt sätt.

 • Trygghetscirkeln

  "Trygghetscirkelns föräldraskap" är ett föräldrastödsprogram som fokuserar på barns behov snarare än på barnets beteende. Programmet bygger på anknytningsteori och målgruppen är föräldrar till barn i åldrarna 0-18 år och som bor i...

Samarbete kring barn i förskola och skola 

Vi vill bidra till att pedagoger i förskolan och skolan, föräldrar och andra viktiga vuxna i barnets liv kan samarbeta och hitta gemensamma lösningar.  Behöver du stöd i kontakterna med förskolan eller skolan kan vi hjälpa till. 

Vi är ett komplement till förskolans och skolans egna resurser. Enskilda pedagoger och arbetslag kan vända sig till oss för konsultationer kring frågor som rör barn och föräldrar.

Stödresurser för föräldrar

 • Familjecentraler

  På familjecentralerna finns barnavårdscentral, öppen förskola och föräldrastöd i samma lokaler. Vi har nära samarbete med Mama Mia Hera barnmorskor.

 • Familjerådgivning

  Om du befinner dig i en relationskris kan du vända dig till Familjerådgivningen. De har fokus på parrelationen och kan ge vägledning.

 • Familjerätt

  Till oss vänder man sig för att bekräfta föräldraskapet till ett barn. Man vänder sig till oss om man vill adoptera eller behöver hjälp att komma överens om vårdnad, boende och umgänge för barnen. 

 • Fältteamet

  Fältteamet finns för att stödja ungdomar och föräldrar. Du som är ung kan vända dig till oss om du behöver prata med en vuxen. Föräldrar kan vända sig till oss om man är orolig för sitt eller någon annans barn. 

 • Barn med psykisk ohälsa

  På  www.sagasollentuna.se kan du hitta all hjälp som samhället erbjuder barn med psykisk ohälsa.