Till navigation Till innehåll (s)

Föräldrastöd 

Få stöd och vägledning från kommunen för att hitta vägen i ditt föräldraskap - enskilt eller i grupp.

Med anledning av covid-19, coronaviruset

Nu kan du som förälder, eller blivande förälder, få råd och stöd via telefon. Detta gäller från och med 17 mars 2020 och tills vidare. Även pedagoger i förskola och skola kan få stöd via telefon.

Ring det nummer nedan som passar dig bäst utifrån barnets/den unges ålder. Om vi inte kan svara kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp dig senast nästa arbetsdag. Annars är du välkommen att försöka igen vid annat tillfälle.

0-18 år, 08-579 223 57,  Anders Thunholm (Rotebro familjecentral)             

0-5 år, 08-579 223 06, Katarina Sjödin (Edsbergs familjecentral)

0-5 år,  08-579 231 72, Annica Danielsson (Sollentuna familjecentral)

0-5 år, 08-579 221 34, Elisabeth Bakerød (Sollentuna familjecentral)

6-18 år, 08-579 223 53, Lars Johansson

1-18 år, 08-579 223 54, Lena Sahlström

Enhetschef Susanne Leffler, 08-579 212 39 

Om föräldrastöd 

Att vara förälder kan ibland vara svårt. Det kan bli mycket skrik och bråk, ditt barn kanske inte kan sova eller inte trivs i skolan eller förskolan. Eller så behöver du hjälp med att stärka ditt barns självförtroende. Du är välkommen att kontakta oss på Enheten för föräldrastöd om du har frågor eller funderingar som handlar om att vara förälder.

Vi erbjuder:

 • Enskilt stöd till dig som förälder
 • Föräldrastöd i grupp.
 • Konsultation för skolor och förskolor

Här kan du läsa om och anmäla dig till terminens grupper

Föräldrastödet är gratis och du är välkommen till oss från det att du är gravid tills barnet fyller 18 år. Vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler. Om du behöver tolk så ordnar vi det.

iKOMET nytt för i år

iKomet är en webbaserad version  av Komet, en föräldragrupp för dig som upplever dagliga konflikter med ditt barn. Gruppen innebär att du som förälder jobbar individuellt på hemmaplan med stöd av en webbehandlare. iKOMET vänder sig till dig som har barn mellan 3-11 år och som upplever dagliga konflikter med ditt barn. iKomet  är ett program som syftar till att minska bråk och konflikter.

Vi kommer börja med att bjuda in dig till en enskild informationsträff för att säkerställa att iKomet är rätt program för just dig och ditt barn.

Programmet består av sju avsnitt som tar ca 1-1,5 timme att gå igenom per gång. iKomet innehåller filmer, en del forskning kring området samt frågeställningar att fundera över. Mellan träffarna övar ni på det du just gått igenom. Dessutom kommer du få en webbehandlare som följer dig under programmet och som du har möjlighet att ställa frågor till.

För att få ut så mycket som möjligt av programmet rekommenderar vi att båda föräldrarna deltar.

Här kan du anmäla dig till iKOMET

Samarbete med förskolor och skolor

Familj- och förskoleteamet samarbetar med pedagoger vid förskolor och familjedaghem. Teamet är ett komplement till förskolans egna resurser. De träffar familjer med barn i förskolan och erbjuder föräldrastöd enskilt och i grupp samt konsultationer för pedagoger. Enskilda pedagoger eller hela arbetslag kan vända sig till familj- och förskoleteamet för konsultationer kring frågor som rör barn och föräldrar.

Skol- och familjeteamet samarbetar med skolorna på motsvarande sätt. De riktar sig till dig som har barn mellan 6 och 18 år.

Kontakta oss

Vi finns i lokaler på Sollentuna Familjecentral, Mässvägen 7A. 

Familj- och förskoleteamet är till för dig som har barn mellan 0-5 år. Oss når du på telefon 08-579 211 50 eller mail familjforskoleteamet@sollentuna.se.

Skol- och familjeteamet är till för dig som har barn mellan 6-18 år. Oss når du på telefon 08-579 211 60 eller mail  skolfamiljeteamet@sollentuna.se.

Stödresurser för föräldrar

 • Familjecentraler

  På familjecentralerna finns barnavårdscentral, öppen förskola och kurator i samma lokaler. Vi har nära samarbete med Hera barnmorskor.

 • Skol- och familjeteamet

  Har du frågor, funderingar eller bekymmer som handlar om att vara förälder - kontakta oss gärna. Vi arbetar med samtal kring föräldraskap och erbjuder föräldrautbildningar. Vi samverkar med skolan. 

 • Familj- och förskoleteamet

  Du som har barn i förskolan kan vända dig till oss om du behöver stöd i ditt föräldraskap. Vi arbetar med samtal kring familjeliv i alla dess olika former och är ett komplement till förskolans egna resurser.

 • Familjerådgivning

  Om du befinner dig i en separationskris kan du vända dig till Familjerådgivningen. De har fokus på parrelationen och kan ge vägledning.

 • Familjerätt

  Till oss vänder man sig för att bekräfta föräldraskapet till ett barn. Man vänder sig till oss om man vill adoptera eller behöver hjälp att komma överens om vårdnad, boende och umgänge för barnen. 

 • Fältteamet

  Fältteamet finns för att stödja ungdomar och föräldrar. Du som är ung kan vända dig till oss om du behöver prata med en vuxen. Föräldrar kan vända sig till oss om man är orolig för sitt eller någon annans barn. 

 • Barn med psykisk ohälsa

  På  www.sagasollentuna.se kan du hitta all hjälp som samhället erbjuder barn med psykisk ohälsa.