Till navigation Till innehåll (s)

Föräldrastöd 

Få stöd och vägledning från kommunen för att hitta vägen i ditt föräldraskap - enskilt eller i grupp.

Att vara förälder kan ibland vara svårt. Det kan bli mycket skrik och bråk, ditt barn kanske inte kan sova eller inte trivs i skolan eller förskolan. Eller så behöver du hjälp med att stärka ditt barns självförtroende. Du är välkommen att kontakta oss på Enheten för föräldrastöd om du har frågor eller funderingar som handlar om att vara förälder.

Vi erbjuder:

Föräldrastödet är gratis och du är välkommen till oss från det att du är gravid tills barnet fyller 18 år. Vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler. Om du behöver tolk så ordnar vi det.

iKOMET nytt för i år

iKomet är en webbaserad version  av Komet.
Det innebär att du som förälder jobbar individuellt på hemmaplan med stöd av en webbehandlare. iKOMET vänder sig till dig som har barn mellan 3-11 år och som upplever dagliga konflikter med ditt barn. iKomet  är ett program som syftar till att minska bråk och konflikter ihop med ditt barn.  

Vi kommer börja med att bjuda in dig till en enskild informationsträff för att säkerställa att iKomet är rätt program för just dig och ditt barn.

Programmet består av sju avsnitt som tar ca 1-1,5 timme att gå igenom per gång. iKomet innehåller filmer, en del forskning kring området samt frågeställningar att fundera över. Mellan träffarna övar ni på det du just gått igenom. Dessutom kommer du få en webbehandlare som följer dig under programmet och som du har möjlighet att ställa frågor till.

För att få ut så mycket som möjligt av programmet rekommenderar vi att båda föräldrarna deltar.

Här kan du anmäla dig till iKOMET

Samarbete med förskolor och skolor

Familj- och förskoleteamet samarbetar med pedagoger vid förskolor och familjedaghem. Teamet är ett komplement till förskolans egna resurser. De träffar familjer med barn i förskolan och erbjuder föräldrastöd enskilt och i grupp samt konsultationer för pedagoger. Enskilda pedagoger eller hela arbetslag kan vända sig till familj- och förskoleteamet för konsultationer kring frågor som rör barn och föräldrar.

Skol- och familjeteamet samarbetar med skolorna på motsvarande sätt. De riktar sig till dig som har barn mellan 6 och 18 år.

Kontakta oss

Vi finns i lokaler på Sollentuna Familjecentral, Mässvägen 7A. 

Familj- och förskoleteamet är till för dig som har barn mellan 0-5 år. Oss når du på telefon 08-579 211 50 eller mail familjforskoleteamet@sollentuna.se.

Skol- och familjeteamet är till för dig som har barn mellan 6-18 år. Oss når du på telefon 08-579 211 60 eller mail  skolfamiljeteamet@sollentuna.se.

Stödresurser för föräldrar

 • Omsorg & Stöd

  Familjecentraler

  På familjecentralerna finns barnavårdscentral, öppen förskola och kurator i samma lokaler. Vi har nära samarbete med Hera barnmorskor.

 • Omsorg & Stöd

  Skol- och familjeteamet

  Har du frågor, funderingar eller bekymmer som handlar om att vara förälder - kontakta oss gärna. Vi arbetar med samtal kring föräldraskap och erbjuder föräldrautbildningar. Vi samverkar med skolan. 

 • Omsorg & Stöd

  Familj- och förskoleteamet

  Du som har barn i förskolan kan vända dig till oss om du behöver stöd i ditt föräldraskap. Vi arbetar med samtal kring familjeliv i alla dess olika former och är ett komplement till förskolans egna resurser.

 • Omsorg & Stöd

  Familjerådgivning

  Om du befinner dig i en separationskris kan du vända dig till Familjerådgivningen. De har fokus på parrelationen och kan ge vägledning.

 • Omsorg & Stöd

  Familjerätt

  Till oss vänder man sig för att bekräfta föräldraskapet till ett barn. Man vänder sig till oss om man vill adoptera eller behöver hjälp att komma överens om vårdnad, boende och umgänge för barnen. 

 • Omsorg & Stöd

  Fältteamet

  Fältteamet finns för att stödja ungdomar och föräldrar. Du som är ung kan vända dig till oss om du behöver prata med en vuxen. Föräldrar kan vända sig till oss om man är orolig för sitt eller någon annans barn. 

 • Omsorg & Stöd

  Barn med psykisk ohälsa

  På  www.sagasollentuna.se kan du hitta all hjälp som samhället erbjuder barn med psykisk ohälsa.