Till navigation Till innehåll (s)

Behandling av personuppgifter

Sollentuna kommun behandlar personuppgifter på ett sätt som värnar din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) i all hantering av personuppgifter.

Här kan du läsa om hur vi arbetar med personuppgifter som du lämnar till oss eller som överförs till oss från andra parter. Du kan också hitta information om vilka rättigheter du som invånare har.

Vad är behandling av personuppgift?

Behandling av personuppgifter omfattar alla olika åtgärder som involverar personuppgifter. Åtgärderna är insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som går att koppla till en fysisk person som är i livet. Det kan vara ett namn. Det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Exempel på personuppgifter är:

  • namn
  • postadress
  • e-postadress
  • fastighetsbeteckning
  • registreringsnummer
  • bankuppgifter
  • fotografi (om personen på bilden går att identifiera)
  • IP-adress eller cookie
  • faktorer som är specifika för en persons fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Varför behandlar kommunen personuppgifter?

Uppgifterna behandlas för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, företagare och andra myndigheter. Behandling är alla olika åtgärder som involverar personuppgifter. Dessa är till exempel insamling, registrering, lagring, överföring och bearbetning.

Till vem kan vi lämna ut dina uppgifter?

Kommunen kan lämna ut uppgifter till tredje part om denna utför tjänster inom kommunens verksamhet. Kommunen har då ett personbiträdesavtal med utföraren.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Tydliga regler säkerställer att uppgifter inte lagras längre än vad som är nödvändigt för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter och nödvändig myndighetsutövning.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas och kan begära rättelse, överföring eller begära begränsad behandling. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Denna rätt gäller dock inte om det finns en lag som kräver att uppgifterna lagras.  

Hur gör jag för att få ett registerutdrag?

Önskar du information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Sollentuna kommun? Då ska du kontakta kontaktcenter på telefon 08-579 21 000 eller e-post:

kontaktcenter@sollentuna.se

Kommunen skickar ditt registerutdrag till den adress där du är folkbokförd.

Har du andra frågor som rör kommunens hantering av personuppgifter kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post: 

dataskyddsombud@sollentuna.se

Via brev till:

Dataskyddsombudet
Kommunledningskontorets kansli
Sollentuna kommun
191 86 Sollentuna

Om du tycker att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Integritetsskyddsmyndigheten e-post:

imy@imy.se

tfn: 08-6576100.

Integritetsskyddsmyndigheten om Dataskyddsförordningen GDPR

Mer läsning för dig