Till navigation Till innehåll (s)

Säkra skolvägar

I Sollentuna har vi som mål att fler elever ska kunna gå och cykla till skolan på ett säkert sätt. Därför jobbar vi med projektet Säkra skolvägar.

När fler barn går eller cyklar till skolan blir trafikmiljön runt skolan säkrare. Även barnens hälsa ökar och deras inlärningsförmåga blir bättre. I Sollentuna har vi som mål att fler elever ska kunna gå och cykla till skolan på ett säkert sätt. Därför jobbar långsiktigt med trafiksäkerhet runt Sollentunas skolor.

  • I samarbete mellan samhällsbyggnadsavdelningen och skolor i kommunen görs förbättringar i trafikmiljön runt skolorna.
  • Projekt Säkra skolvägar vill även uppmuntra till att gå och cykla till skolan istället för att ta bilen. Därför arbetar vi även för att skapa ändrade resvanor både för vuxna och barn.

Reflexvästar till alla barn i första klass

Varje år delar vi via Sollentuna kommuns kontaktcenter ut reflexvästar till alla barn som börjar första klass. Det är viktigt att barnen syns i trafiken när det blir mörkare ute. Målet är att barnen ska använda sina reflexvästar på väg till och från skolan och på utflykter med klassen.

Trafikkalendern som läromedel

Flera gånger om året får elever och lärare i årskurs F-6 titta på Trafikkalenderns material om trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Trafikkalendern är Sveriges största läromedel om trafiksäkerhet för barn. Materialet är framtaget för att trafikundervisning ska vara roligt, intressant och utvecklande.

Trafikkalendern

Projekt för förbättrad trafikmiljö kring skolor

Exempel på övriga aktiviteter som genomförs inom projekt Säkra skolvägar är bland annat:

  • Helenelundsskolan – trafiksäkerhetsåtgärder på Sollentunavägen under 2023.
  • Silverbäckens förskola - hastighetssäkring av ett övergångsställe i cirkulationen samt förbättrad belysning vid övergångsställen i cirkulationen under slutet av 2022.
  • Tegelhagens skola – tydligare lämning och hämtning utanför skolan under 2023.
  • Vaxmoraskolan – utredning pågår under våren 2023.
  • Silverdalsskolan - för att förbättra säkerheten vid lämning och hämtning har nya på- och avsläppsplatser skapats utanför skolan. I samband med terminsstart HT 2022 genomfördes också en informationskampanj för att uppmärksamma säkerheten i samband med lämning- och hämtning med bil utanför skolan.

Mer information om Säkra skolvägar

Skolor som är intresserade av mer information eller har frågor och förslag kan vända sig till Sollentuna kommuns kontaktcenter. 

kontaktcenter@sollentuna.se

Mer läsning för dig