Till navigation Till innehåll (s)

Uppsökande verksamhet

Om du behöver upplysningar eller råd gällande socialtjänstens insatser för psykiskt funktionsnedsatta kan du vända till Kontaktcenter.

Då socialtjänsten har ett ansvar att arbeta uppsökande kan du även vända dig dit om du är orolig för någon i din närhet som eventuellt skulle vara hjälpt av socialpsykiatriska insatser. 

Kontakt

Mobila Akutenheten Karolinska

Om du eller en anhörig är i behov av akut psykiatrisk hjälp kan du vända dig till Mobila Akutenheten Karolinska.

Telefon: 08-517 750 40