Till navigation Till innehåll (s)

Avgifter vid insatser (LSS) och boende för unga (SoL)

Har du frågor om din avgift?

Avgifter vid insatser enligt LSS

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

384 kr per månad. Avgiften betalas oavsett närvaro. Juli månad är avgiftsfri.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

(Korttidshem, stödfamilj och/eller lägervistelse)

140 kr per dygn eller 53 kronor per dag. Avgiften betalas enligt närvaro.

Boende i familjehem eller i bostad med särskilt stöd från 18 år

3 326 kr per månad.

2 474 kr per månad. Avser personer som har annan verksamhet under vardagarna, till exempel skola.

Boende i familjehem eller i bostad med särskilt stöd för barn och ungdomar under 18 år

För en bostad med särskild service eller familjehem för barn och unga beta­lar båda vårdnadshavarna en avgift för mat och boende. Avgiften motsvarar aktuellt underhållsstöd baserat på barnets ålder.

Aktuella belopp i januari 2024 är:

  • 1 673 kronor per månad till och med den månaden barnet fyller 7 år
  • 1 823 kronor till och med den månad barnet fyller 15 år
  • 2 223 kronor efter att barnet har fyllt 15 år.

Avgifter vid boende enligt SoL

Avgift för vård och omsorg

2 575 kr per månad

Kostnad för mat

4 189 kr per månad

Avgifter för hemtjänst

Avgifter för hemtjänst

Ändring av avgift

Ditt avgiftsbeslut kan ändras om din inkomst, ditt civilstånd, din bostadskostnad (inklusive bostadsbidrag och bostadstillägg) eller ditt behov av förhöjt förbehållsbelopp förändras. Alla dessa förändringar måste du själv meddela kommunen så att de kan ändra ditt avgiftsbeslut. Detta gäller om du har hemtjänstinsatser. 

Uppsägning av insats

Uppsägning av biståndsbedömd insats gör du till biståndshandläggare. Till dess behöver du betala din avgift.

Autogiro

E-faktura

Du anmäler själv e-faktura via din bank.

Mer läsning för dig