Till navigation Till innehåll (s)

Vård- och omsorgskontoret

Vård- och omsorgskontoret arbetar med biståndsbedömning för äldre och för personer som har funktionsnedsättning. Kontoret arbetar också med bostadsanpassning, rehabilitering samt med administration och utvecklingsfrågor.

Vård- och omsorgskontoret arbetar på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden och bistår nämndens politiker i deras uppgift att styra verksamheten. Kontoret förbereder och verkställer nämndens beslut.

Kontoret ansvarar för biståndsbedömning för äldre och för personer som har funktionsnedsättning samt för bostadsanpassning för personer som har behov av det.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården.

Kontoret ansvarar för information till brukare och allmänhet. Man arbetar också med, ekonomisk uppföljning och redovisning och upphandling av verksamheter. Kontoret har även ansvar för sekreterarskap i nämnd, pensionärsråd och handikappråd.

Förvaltningschef är Pia Bornevi