Till navigation Till innehåll (s)
En ljusanordning och flaggor på Sollentunavallen
Ljusanordning

Ljusanordning

En ljusanordning sprider ljus för att lysa upp något, till exempel en plats eller byggnad. Om din ljusanordning påverkar omgivningen kan du behöva bygglov.

Bygglov kan behövas

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • sätta upp eller ändra en ljusanordning inom detaljplanelagt område, om det kan störa omgivningen
  • sätta upp en ljusanordning på eller nära en byggnad eller ett område inom en värdefull kulturmiljö.

Du behöver inte bygglov om du vill

  • sätta upp eller ändra en ljusanordning utanför detaljplanelagt område. 

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Allt du behöver veta om bygglov för ljusanordning

Handläggningstid: ca 1 - 10 veckor
Kostnad: ca 3100 - 6300 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan, via blankett eller e-tjänst
  • situationsplan på tomtkarta
  • en fasadritning eller fotomontage i skala 1:100
  • detaljritning i skala 1:100
  • förslag på kontrollplan.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 6 steg avklarade