Till navigation Till innehåll (s)

Rösjö förskola

Välkomna till Rösjö förskola i Edsberg! Här bedriver vi undervisning av hög kvalitet inspirerad av Reggio Emilias barn- och kunskapssyn.

Rösjö förskola

Adress
Kaplansbacken 4

Telefonnummer
 Cecilia Sundström. Tfn: 08-579 229 04

E-post
cecilia.sundstrom@sollentuna.se

Kontakt 

Avdelningar

  • Näckrosen: 073-915 25 50.
  • Violen: 073-915 25 99.
  • Gullvivan: 073-915 26 01.
  • Smörblomman: 073-915 25 39.
  • Tussilago: 073-915 24 80.
  • Lotus: 073-915 24 74

Om Rösjö förskola

Rösjö förskola är en av tre kommunala förskolor i enheten Östra förskolorna i Sollentuna. De andra två är Bikupans förskola i Edsberg och Sjörövarens förskola i Kärrdal. Rösjö förskola ligger centralt i Edsberg och har plats för 120 barn.

Sex avdelningar

  • Näckrosen, Violen och Gullvivan för barn i åldrarna 1-3 år
  • Lotus, Tussilago och Smörblomman för barn i åldrarna i 3-5 år.

Vi som arbetar här är ett glatt gäng kompetenta barnskötare och förskollärare som arbetat länge ihop och är mycket engagerade i att göra varje barns dag på vår förskola till en trygg, rolig och lärorik dag!

Vår verksamhet

Rösjö förskola ligger i ett område med närhet till skog och naturmiljö. Uteverksamheten är ett viktigt inslag på alla avdelningar och vi är ute så mycket som möjligt, i alla väder. Vi har en stor härlig gård som lockar barnen till utforskande, lek och aktivitet i naturmiljö såväl som i klätterställningar, hinderbanor med mera.

Omsorg och lärande

Trygghet och omsorg är grunden för en undervisning av hög kvalitet. Hos oss får barnen vällagad mat som vi få levererad och nylagad till oss från Edsbergsskolan. Den serveras tillsammans med bröd och sallader som vår köksansvarige Magdi ställer i ordning på ett aptitligt sätt.

Pedagogerna visar stor omsorg och möter varje barns behov. De får vila när de behöver det, ny blöja när det behövs och kramar och medkänsla och förstås stimulerande undervisning hela dagen.

Ekologi och hållbarhet

Vi går ofta på utflykter till skogen för att på olika sätt utforska och lära känna naturen där. Vi delar ofta upp barnen så att alla får möjlighet till lek och utforskande i mindre grupper. Lekar och sånger är ett naturligt inslag i uteverksamheten. I skogen får barnen får lära känna det som lever där. De blir vänner med stubbar, kottar, myror, maskar och växter.

Vi tror att ju yngre barnen är när de får sin första kontakt med naturen, desto större blir deras intresse och respekt för naturen under resten av livet. Vistelsen i naturen ger också hälsa och välbefinnande. Vår verksamhet ska utgå ifrån varje barns behov och intressen, såväl som gruppens.

Språkundervisningen genomsyrar allt I allt vi gör genomsyras undervisningen av ett språkutvecklande arbetssätt. Vi rimmar och ramsar, sjunger och benämner allt vi gör. Vi läser högt för barnen varje dag och uppmuntrar er föräldrar att göra detsamma hemma. Det finns stor kompetens i hela arbetslaget gällande språkundervisning och all personal är utbildad i TAKK teckenstöd.

“Ett barn har hundra språk men berövas nittionio” har Loris Malaguzzi sagt, grundare till Reggio Emiliafilosofin. På Rösjö förskola ger vi varje dag barnen möjlighet att uttrycka sig inte bara med talat språk utan med alla sina estetiska språk: Bild, form, dans, drama och med många olika material såsom lera, trä, papper och digitala verktyg.

Demokrati och jämlikhet

Lärandet ska vara lustfyllt och skapa mening för barnen. Förskolan ska motverka stereotypa könsroller och aktivt arbeta för jämställdhet. Våra arbetsformer och vårt förhållningssätt ska medverka till att varje barn utvecklar en demokratisk kompetens.

Reggio Emilia och Rösjö förskola

På vår förskola bedrivs undervisningen utifrån Reggio Emilia-filosofins kunskapssyn, barnsyn och förhållningssättet till demokatiuppdraget. Vi vill lyfta fram förskolan som en särskilt lärorik arena där barn ges många möjligheter till socialt samspel, kreativitet, upptäckter och nya utmaningar som stimulerar till utforskande, lek och lärande. Barnen ska ges möjligheter till inflytande och ansvar.

Förskolan ska komplettera hemmet och skapa roliga och lärorika sammanhang för barnen.

Lärmiljöerna på vår förskola

Vi utvecklar ständigt våra pedagogiska miljöer ute och inne på förskolan för att erbjuda barnen en verksamhet som utgår ifrån barnens förmågor och intressen.

Den pedagogiska miljön ska innehålla ett rikt utbud av möjligheter och material som stimulerar barnen att göra egna val, såväl inomhus som utomhus. Miljön ska vara inbjudande, inspirerande och tillgänglig för barnen.

Att vara förälder på Rösjö förskola

Vi vill vara en demokratisk förskola där pedagoger, barn och föräldrar alla känner sig delaktiga och där allas röster blir hörda.

Vi tror på att “it takes a village to raise a child”, att ju fler vuxna som aktivt samlas kring barnens bästa, desto bättre förutsättningar får varje barn att senare tillägna sig nya kunskaper med självförtroende och självkänsla.

Vi vill skapa många forum och mötesformer där du som förälder får komma till tals, kan påverka och bidra.

Vi har ett aktivt föräldraråd som träffas två gånger per termin och flera sammankomster under året där alla familjer träffas under olika teman: Gårdsfixardagar, sommarfester och Lucia bland annat.

Maten lagas och levereras av Compass Group.

Ansök om plats

Välkommen att söka plats hos oss.Ansök om plats i förskola

Mer läsning för dig