Till navigation Till innehåll (s)

Synpunkter och klagomål skolan

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheter inom utbildning? Då vill vi att du berättar det för oss! Nedan kan du se hur du går till väga för att framföra synpunkter på skola.

Rutinen för att framföra synpunkter är lite olika, beroende på om ditt barn går på en kommunal eller fristående förskola/skola.

Kommunal skola

1. Kontakta skolan

Om du har synpunkter på händelser eller upplever brister på skolan kontaktar du i första hand närmast berörd personal. Är du inte nöjd med det svar du får kontaktar du rektor.

2. Kontakta Sollentuna kommun

Om du har frågor eller synpunkter som du inte kan eller vill ta med skolans personal kan du vända dig till Sollentuna kommun. Det gör du enklast via vår e-tjänst nedan. Du kan även lämna dina synpunkter via mejl eller post, se nedan.

3. Kontakta Skolinspektionen

Kontakta Skolinspektionen om du inte är nöjd med skolans och utbildningskontorets hantering av dina synpunkter, och om du anser att det fortfarande finns brister på förskolan/skolan. Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för alla kommunala förskolor och skolor (https://www.skolinspektionen.se/).

Fristående skola

1. Kontakta skolan

Kontakta i första hand personal på skolan när du har synpunkter på händelser och brister på skolan. Är du inte nöjd med det svar du får kontaktar du rektor.

2. Kontakta huvudmannen

När det gäller fristående skolor är det den som driver skolan som är huvudman. Du kan söka information om hur du lämnar klagomål på skolans eller huvudmannens webbplats.

3. Kontakta Skolinspektionen

Kontakta Skolinspektionen om du inte är nöjd med skolans och huvudmannens hantering av dina synpunkter, och om du anser att det fortfarande finns brister på skolan. Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för alla fristående skolor (https://www.skolinspektionen.se/).

Lämna synpunkter/klagomål via e-tjänst

E-tjänst - Lämna synpunkter/klagomål

Lämna synpunkter/klagomål via e-post

Synpunkter/klagomål skickas till un@sollentuna.se via Sollentuna kommuns system för Säkra meddelanden. Systemet används för en säker hantering av dina personuppgifter.

Läs mer om Säkra meddelanden

Här kan du logga in om du vill skicka, läsa eller svara på ett säkert meddelande från kommunen

Lämna synpunkter/klagomål via post

Sollentuna kommun
Utbildningskontoret
191 86 Sollentuna