Till navigation Till innehåll (s)

Stöd vid demenssjukdom

Du som har svårt att minnas kan få stöd och hjälp av en demenssamordnare. Även du som är anhörig kan vända dig till demenssamordnaren.

Råd och stöd till dig med demenssjukdom

  • Samtal.
  • Information om det stöd som kommunen erbjuder.
  • Information om demenssjukdomar.

Råd och stöd till dig som är anhörig

  • Telefonrådgivning
  • Enskilda stödsamtal
  • Anhöriggrupper
  • Handledning kring bemötande och förhållningssätt
  • Information om vilket stöd kommunen erbjuder
  • Information om demenssjukdomar.

Demenssamordnarens roll

Natalie Alrenius är demenssamordnare i kommunen. Hon har en övergripande funktion som sakkunnig i demensfrågor. Natalie ger råd och stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Det blir en ökad trygghet och livskvalitet under sjukdomstiden. Hon har specialistkompetens och erfarenhet av samverkan med vårdpersonal och beslutsfattare.  Det leder till en bättre vård för personer med demenssjukdom. Till Natalie kan du vända dig om du själv har minnesproblem eller är anhörig. Även du som jobbar inom äldreomsorgen och sjukvården kan vända dig till henne, liksom du som tillhör allmänheten och vill veta mer om demens. 

Kontaktuppgifter, demenssamordnare

Länkar

Demensföreningen i Sollentuna

Alzheimerföreningen

Stiftelsen Silviahemmet

Svenskt Demenscentrum

Mer läsning för dig