Till navigation Till innehåll (s)

Adresser och lägenhetsregister

Att adresser är aktuella och korrekta är viktigt för flera av samhällets verksamheter, till exempel måste utryckningsfordon kunna hitta rätt. Adresserna utformas därför på ett logiskt och tydligt sätt.

I Sverige är det kommunerna själva som bestämmer adresser/gatunamn. Det står i lagen för lägenhetsregister (2006:378). Sollentuna kommun beslutar alltså om adresser i Sollentuna. Kommunen överför adressuppgifterna till ett register hos Lantmäteriet, som i sin tur sprider adresserna vidare i samhället.

Sollentuna kommun sätter adresser enligt svensk standard och enligt de riktlinjer som Lantmäteriet tagit fram. Vid adressättning i tätorterna används gatunamn med nummer och vid behov en bokstav. På landsbygden används normalt by- och eventuellt gårdsnamn kombinerat med nummer och eventuell bokstav.

Nummer anges i stigande ordning för fastigheterna längs en gata. Infarten till respektive fastighet och fastighetens placering är avgörande vid bestämning av nummer. Numrering görs med jämna nummer på ena sidan och udda nummer på andra sidan gatan. Vid avstyckning av fastigheter, behålls numret med efterföljande bokstav som tillägg, om det inte är möjligt att tilldela den nya fastigheten ett annat nummer.

Om det finns två eller flera bostadshus på samma fastighet får alla hus egna adresser. Om samma bostadshus har två eller flera lägenheter med separata huvudentréer får varje sådan entré en egen belägenhetsadress.

Exempel på belägenhetsadresser:

  • Stationsgatan 47 (gatunamn + nummer)
  • Bondevägen 15A (gatunamn + nummer + bokstav)
  • Valby 107 (bynamn + nummer)
  • Stensta Ekeberg 101 (bynamn + gårdsnamn + nummer)

Lägenhetsregister

Den som äger flerbostadshus eller småhus ska rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett register. Fastighetsägare rapporterar förändringar till Sollentuna kommun. Utgångspunkten är att rapporteringen i huvudsak görs i samband med hantering av bygglov.

Lägenhetsregistrets syfte är att skapa hushålls- och bostadsstatistik som ska användas i samhällsplanering och forskning. När registret är upprättat i hela Sverige kommer folkbokföring att ske på lägenhet, i stället för som nu på fastighet. 

Lantmäteriets information om lägenhetsregistret

Adresser och lägenheter - vanliga frågor

Mer läsning för dig