Till navigation Till innehåll (s)

Föräldragrupper 

Kommunen erbjuder olika typer av föräldragrupper. Utifrån rådande situation med Corona kommer höstens grupper att vara begränsade till antal deltagare. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Föräldragrupper

ABC

ABC är ett föräldrastödsprogram som vänder sig till alla föräldrar som har barn i åldern 3-12 år. ABC består av fyra gruppträffar som ger konkreta verktyg i hur man kan stärka relationerna i familjen.

Föräldragruppen ABC - information, anmälan och aktuella datum. 

KOMET

KOMET är ett föräldrastödsprogram för dig som upplever dagliga konflikter ihop med ditt barn. Programmet består av 10 gruppträffar och en individuell träff och vänder sig till dig som har barn i åldern 3-11 år

KOMET - information, anmälan och aktuella datum.

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln är ett föräldrastödsprogram som vänder sig till alla föräldrar som har barn i ålder 0-18 år. Trygghetscirkeln består av sju gruppträffar och baseras på och utgår ifrån anknytningsteorin. Trygghetscirkeln fokuserar på barns grundläggande behov och på hur föräldrar kan se och bemöta dessa behov

Trygghetscirkeln - information, anmälan och aktuella datum.

Tonårsföräldraprogrammet

Tonårsföräldraprogrammet vänder sig till alla föräldrar som har barn i ålder 12-18 år. Programmet består av fyra gruppträffar. Under tonårstiden är du som förälder viktigare än någonsin och du har stora möjligheter att fördjupa och stärka din relation med ditt barn, som faktiskt är på väg att bli vuxen.

 Tonårsföräldragrupp - information, anmälan och aktuella datum.

Enskilt föräldrastöd och föräldrarådgivning

Vi erbjuder också förebyggande föräldrastöd och föräldrarådgivning. Vid behov kan andra viktiga vuxna bjudas in, till exempel förskolepersonal, lärare och andra professionella. Vanligtvis träffas vi för 1-5 samtal. 

Enskilt föräldrastöd och rådgivning - information för dig/er som väntar barn eller har barn i åldern 0-5 år.

Enskilt föräldrastöd och rådgivning - information för dig/er som har barn i åldern 1-5 år (förskolan).

Enskilt föräldrastöd och rådgivning - information för dig/er som har barn i åldern 6-18 år (skolan).