Till navigation Till innehåll (s)

Skadestånd 

Om du drabbas av en skada i Sollentuna, som du anser att kommunen är ansvarig för, kan du yrka på ersättning.

För att få en rättvis bedömning av ditt ärende skickas ärendet till kommunens försäkringsbolag för utredning. De utreder skadan utifrån skadeståndslagen och kommunen följer alltid deras rekommendationer.

Om utredningen visar att kommunen brustit i sina åtaganden, det vill säga varit försumlig, kan kommunen hållas ansvarig för skadan. Kommunen har i dessa fall en ansvarsförsäkring som kan ersätta skadeståndsanspråk.

För att kommunen ska kunna utreda skadan är det viktigt att du skickar in dokumentation om:

  • Händelsen och skadan
  • Platsen, gärna med ritning som stöd
  • Datum och klockslag för händelsen
  • Ersättningskrav med kvitton redovisade
  • Gärna foto på skada och skadeplats, vilket kan snabba på utredningen

Dokumentationen skickas till:

Kontaktcenter
Sollentuna kommun
191 86 Sollentuna 

eller kontaktcenter@sollentuna.se

Skada orsakad av snöröjning ska alltid anmälas till kommunens felanmälan, ange kategori "Skadeanmälan snöröjning". Dessa skickas vidare till kommunens entreprenörer som ansvarar för att återkoppla till anmälaren och återställa skadan. Skador återställs i regel inte innan snön försvunnit på våren.

Länkar

Felanmälan