Till navigation Till innehåll (s)

Skolan och omvärlden

I Sollentunas kommunala skolor får eleverna möta det omgivande samhället. Vi vill motivera eleverna till vidare studier och yrkesliv. Den modell vi arbetar med kallas MOA - Modern arbetslivsorientering. Syftet är att främja motivation, självkännedom och lärande.

I våra skolor får eleverna återkommande möta olika yrken och branscher under sina år i grundskolan. Från lågstadiet till högstadiet.

Vi vill utveckla och stärka elevernas valkompetens så att de kan göra medvetna val i det livslånga lärandet. En del av detta är ett nära samarbete med företag där elever ska få en bättre förståelse för arbetslivet och olika yrken.

I MOA samarbetar hela skolan:

  • Samverkan skola och arbetsliv är en del av undervisningen. Lärarna använder MOA i olika skolämnen.
  • Studie- och yrkesvägledare följer eleverna och har individuella vägledande samtal.
  • Eleverna får möta olika yrken och arbetsplatser, till exempel genom studiebesök eller besök på skolan.

PRAO i högstadiet

PRAO är en del av MOA. PRAO står för praktisk arbetslivsorientering. PRAO skapar meningsfulla och lärorika möten med arbetslivet där eleverna får nya erfarenheter. Det är en viktig del i skolans arbete med att förbereda eleverna för framtiden. Här får eleverna insikter i sina förmågor, värderingar och intressen.

PRAO i högstadiet

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning är en del av MOA. Här får eleverna vägledning i form av samtal, individuellt eller i grupp. Eleverna får reflektera över sina kunskaper, självkännedom, erfarenheter, mål och drömmar. Vägledning erbjuds alla elever i högstadiet på kommunala skolor.

Vi ger eleverna redskap för att sortera information samt fatta och hantera beslut. Det är viktiga pusselbitar för vidare studier och yrkesval.

Mer läsning för dig