Till navigation Till innehåll (s)

För dig som har beviljats skolskjuts

Det är Sirius Omsorg som sköter skolskjutsen. Du kommer överens med skolan när hämtning och lämning ska ske. Skolan skickar sedan in en beställning till kommunen. Efter granskning skickas denna vidare till Sirius. De planerar och utför resorna.

Flera elever åker tillsammans

Sirius försöker alltid planera skolskjuts så att flera elever åker tillsammans i bilarna. Detta innebär att ditt barn kan behövas hämtas tidigare och lämnas senare än beställt. Det kan handla om avvikande tider på upp till 30 minuter vid hämtning och lämning.

Förare som barnet känner igen

Sirius strävar efter fasta förare som barnen känner igen. Det kan dock vara upp till tre chaufförer som delar på en rutt. Vid oförutsägbara ändringar ska Sirius informera dig om detta.

Ansvarig person möter barnet vid lämning

Vid lämning ska en ansvarig person ta emot barnet. Det kan vara en vårdnadshavare eller en behörig personal på skolan. Föraren får inte lämna barnet ensamt om detta inte är bestämt innan.

Om skolskjuts blir försenad

Vid förseningar över 10 minuter ska detta meddelas till dig eller personal på skolan. Detta ska ske senast 10 minuter innan den planerade tiden.

Om ditt barn blir försenat

Om ditt barn inte är på plats vid bestämt tid för hämtning väntar chauffören 10 minuter. Chauffören försöker då nå barnet via vårdnadshavaren eller skolan. Sedan åker chauffören vidare.

Om du behöver avboka skolskjutsen

En avbokning måste ske senast 30 minuter innan planerad tid. När detta inte sker blir det en bomkörning. När detta sker avbokas eftermiddagsresan automatiskt. Om detta sker ofta kan ni förlora er rätt till skolskjuts.

Vad händer om barnet blir sjukt under dagen?

Om barnet måste åka hem tidigare behöver du själv hämta. Tänk på att även avboka den planerade hämtningen.

Flytt eller skolbyte

Vid byte av adress behöver en ny ansökan om skolskjuts göras. Detta gäller även vid byte av skola eller korttidsboende.

Ändring av tider för hämtning och lämning

Skolskjutsens tider bestäms när terminen börjar. Efter detta kan tiderna inte ändras. Det enda undantaget är ändringar på grund av skolschemat som gäller för hela terminen. Dessa ändringar kommer från skolan till kommunen.

Ditt ansvar vid skolskjuts

 • Ansökan ska göras i god tid. Sista ansökningsdag är den 30 april.
 • Du som vårdnadshavaren ansvara för att barnet är på plats i tid vid hämtning.
 • Föraren ska kunna nå dig när planerade lämning ska ske.
 • Om ditt barn blir sjukt måste du avboka skolskjutsen. Detta gör du till Sirius och inte till chauffören.
 • Du ansvara för att, om möjligt, öva med ditt barn att åka i kollektivtrafiken

Skolans ansvar vid skolskjuts

 • Skolan beställer skolskjutsen och ser till att uppgifterna stämmer.
 • Skolan ansvarar, tillsammans med dig, för att träna barnet att åka i kollektivtrafiken.
 • Om ett barn missar hemkörningen på grund av undervisningen ska skolan ordna en alternativ transport hem.

Sirius ansvar vid skolskjuts

 • Sirius ansvarar för ditt barn under resorna.
 • Sirius ansvara för att skolskjutsen håller hög kvalitet.
 • Chauffören ansvarar för att skolskjutsen sker på bestämd tid.
 • Chauffören ser till att barnet lämnas till dig eller personal på skolan.

Kontakt

Om du har frågor om skolskjuts kontaktar du barnets skola. Om du har frågor om tider och avbokningar kontaktar du Sirius. Om du har klagomål och synpunkter på skolskjutsen kontaktar du också Sirius.

Kontaktuppgifter till Sirius

 • Telefon kundtjänst: 08-745 33 00
 • Mejladress kundtjänst: info@siriusomsorg.se
 • Kundtjänsten har öppet mellan klockan 06:30 och 19:00.

Sirius hemsida och kundwebb

Vill du framföra klagomål?

Anmäl dina klagomål till Sirius. Skicka även en kopia på klagomålet till Utbildningskontoret: skolskjuts@sollentuna.se

Mejadress för klagomål

 

 

 

 

Mer läsning för dig