Till navigation Till innehåll (s)

Lotteritillstånd

Om du ska anordna ett lotteri måste du i de flesta fall ha ett tillstånd. Om du ska kontakta kommunen eller spelinspektionen beror på hur mycket pengar som omsätts och värdet på vinsterna. För lotterier i samband med ett enstaka event behöver du inte söka tillstånd.

På spelinspektionens webbsida kan du ta del av aktuella belopp för priser och omsättning. Här står också vilka lotterier som inte behöver tillstånd.

Spelinspektionen - Kommunala lotterier

Registrera lotteri hos kommunen

Det är endast ideella föreningar eller registrerade trossamfund som kan ansöka om tillstånd för lotteri här. Föreningarna ska vara öppna och i huvudsak ägnar sig åt så kallad allmännyttig verksamhet. Föreningen ska också ha behov av inkomster från lotterier.

Föreningar får inte ägna sig åt lotterier och spel online. Försäljningen av lotterna får inte heller ske från en fast plats.

  • Lotteriet ska vara i Sollentuna.
  • Förening ska vara registrerad här.
  • Vinstandelen måste stå på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet äger rum.

Avgifter för att registrera lotteri är 500 kronor. Det betalar du in när tillståndet är beviljat. Kommunen har rätt att ställa villkor för hur lotteriet ska bedrivas och kan komma att kontrollera verksamheten.