Till navigation Till innehåll (s)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, utbildning i svenska för invandrare och arbetsmarknadsfrågor.

Nämnden svarar även för kommunens operativa näringslivsarbete när det gäller samverkan med företag kring bland annat praktikplatser, feriejobb och rekryteringsmässor.

Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför mötena i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter

Ledamöter för mandatperioden 2020-01-01–2020-12-31:

Anders Manell (L) Ordförande
Latifeh Amiri (M) 1:e vice ordförande
Tommy Höijer (M)
Robert Ahlqvist (C)
Nina Gustafsson  (L)
Jan Fjellstedt (KD)
Malik Siyan (S) 2:e vice ordförande
Tanja Bojovic (S)
Anki Elken (SP)

Ersättare:

Karl-Evert Wannberg (M)
Gustaf Skulason (M)
Diana Aftén (C)
Jan Westerlund (L)
Christina Sternerup Falkenström (KD)
Bo Hansson (KD)
Lotta Aldeheim (S)
Luz Corzo (V)
Per Wångstedt (MP)

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun