Till navigation Till innehåll (s)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, för utbildning i svenska för invandrare och för arbetsmarknadsfrågor.

Nämnden svarar även för kommunens operativa näringslivsarbete när det gäller att samverka med företag kring bland annat praktikplatser, feriejobb och rekryteringsmässor.

Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför mötena i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter

Ledamöter för mandatperioden 2022-01-01–2022-12-31:

Anders Manell (L) Ordförande 
Latifeh Amiri (M) 1:e vice ordförande 
Tommy Höijer (M) 
Robert Ahlqvist (C) 
Nina Gustafsson (L) 
Jan Fjellstedt (KD) 
Malik Siyan (S) 2:e vice ordförande 
Tanja Bojovic (S)
Anki Elken (SP) 

Ersättare:

Karl-Evert Wannberg (M)
Peter Gummesson (M)
Diana Aftén (C) 
Britt-Marie Lindberg (L)
Christina Sternerup Falkenström (KD) 
Iris Yousefi (KD)
Lotta Aldeheim (S) 
Luz Corzo (V)
Charlotte Rylander (MP) 

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun