Till navigation Till innehåll (s)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, utbildning i svenska för invandrare och arbetsmarknadsfrågor.

Nämnden svarar även för kommunens operativa näringslivsarbete när det gäller samverkan med företag kring bland annat praktikplatser, feriejobb och rekryteringsmässor.

Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför mötena i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter

Ledamöter för mandatperioden 2021-01-01–2021-12-31:

Anders Manell (L) Ordförande (även ordförande i nämndens arbetsutskott)
Latifeh Amiri (M) 1:e vice ordförande (även 1:e v ordförande i nämndens arbetsutskott)
Tommy Höijer (M) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Robert Ahlqvist (C) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)
Nina Gustafsson (L) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Jan Fjellstedt (KD) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)
Malik Siyan (S) 2:e vice ordförande (även 2:e v ordförande i nämndens arbetsutskott)
Tanja Bojovic (S)
Anki Elken (SP) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)

Ersättare:

Karl-Evert Wannberg (M)
Peter Gummesson (M)
Diana Aftén (C) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
VAKANT (L)
Christina Sternerup Falkenström (KD) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Filippa Xanthos (KD)
Lotta Aldeheim (S) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Luz Corzo (V)
Per Wångstedt (MP) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun