Till navigation Till innehåll (s)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, för utbildning i svenska för invandrare och för arbetsmarknadsfrågor.

Nämnden svarar även för kommunens operativa näringslivsarbete när det gäller att samverka med företag, bland annat när det gäller praktikplatser, feriejobb och rekryteringsmässor.

Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. 

Ledamöter:

Ledamöter för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31:

Anna Juhlin (C) Ordförande  
Britt-Inger Kajnäs (M) 1:e vice ordförande  
Juwanro Haddad (S) 2:e vice ordförande 
Amina Sadigbeyli (M)   
Kjell Ericson (L)
Robert Ahlqvist (C)   
Jan Fjellstedt (KD)    
Katarina Roa Godoy (S)
Per Malmquist (S)
Luz Maria Corzo (V)
Robert Appelfeldt (SD)  

Ersättare:

Ersättare för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31:

Peter Gummesson (M)
Eva-Lotta Kastenholm (M)
Heinz Glöckler (L)  
Jonas Bygdeson (C)
Jakob Hildingsson (C) 
Christina Sternerup Falkenström (KD)
Tanja Bojovic (S)  
Kim Ekmark (S)
Ola Forsberg (MP)
Susanna Oom (V)
Monika Brodzinska (SD)  

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun