Till navigation Till innehåll (s)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, för utbildning i svenska för invandrare och för arbetsmarknadsfrågor.

Nämnden svarar även för kommunens operativa näringslivsarbete när det gäller att samverka med företag kring bland annat praktikplatser, feriejobb och rekryteringsmässor.

Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför mötena i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter

Ledamöter för mandatperioden 2022-01-01–2022-12-31:

Anders Manell (L) Ordförande (även ordförande i nämndens arbetsutskott)  
Latifeh Amiri (M) 1:e vice ordförande (även 1:e v ordf i nämndens arbetsutskott)  
Tommy Höijer (M) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Robert Ahlqvist (C) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)  
Nina Gustafsson (L) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Jan Fjellstedt (KD) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)  
Malik Siyan (S) 2:e vice ordförande (även 2:e v ordf i nämndens arbetsutskott)  
Tanja Bojovic (S)
Anki Elken (SP) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)  

Ersättare:

Karl-Evert Wannberg (M)
Peter Gummesson (M)
Diana Aftén (C) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Britt-Marie Lindberg (L)
Christina Sternerup Falkenström (KD) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Iris Yousefi (KD)
Nadire Dedic (S) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Luz Corzo (V)
Charlotte Rylander (MP) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun