Till navigation Till innehåll (s)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, för utbildning i svenska för invandrare och för arbetsmarknadsfrågor.

Nämnden svarar även för kommunens operativa näringslivsarbete när det gäller att samverka med företag. Bland annat samverkar man kring frågor som praktikplatser, feriejobb och rekryteringsmässor.

Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden.

Ledamöter för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Anna Juhlin (C), Ordförande
anna.juhlin@sollentuna.se

Britt-Inger Kajnäs (M), 1:e vice ordförande
britt-inger.kajnas@sollentuna.se

Katarina Roa Godoy (S), 2:e vice ordförande
marcia.roa.godoy@sollentuna.se

Kjell Ericson (L), Ledamot
kjell.ericson@sollentuna.se

Jakob Hildingsson (C), Ledamot
jakob.hildingsson@sollentuna.se

Jan Fjellstedt (KD), Ledamot
jan.fjellstedt@sollentuna.se

Juwanro Haddad (S), Ledamot
juwanro.haddad@sollentuna.se

Per Malmquist (S), Ledamot
per.malmquist@sollentuna.se

Luz Maria Corzo (V), Ledamot
luz.corzo.gonzalez@sollentuna.se

Robert Appelfeldt (SD), Ledamot
robert.appelfeldt@sollentuna.se

Peter Gummesson (M), Ledamot
peter.gummesson@sollentuna.se

Eva-Lotta Kastenholm (M), Ersättare
eva-lotta.kastenholm@sollentuna.se

Jonas Bygdeson (C), Ersättare
jonas.nygren.bygdeson@sollentuna.se

Pontus Ögren (C), Ersättare
pontus.ogren@sollentuna.se

Christina Sternerup Falkenström (KD), Ersättare
christina.sternerup.falkenstrom@sollentuna.se

Kim Ekmark (S), Ersättare
kim.ekmark@sollentuna.se

Ola Forssberg (MP), Ersättare
ola.forssberg@sollentuna.se

Susanna Oom (V), Ersättare
susanna.oom@sollentuna.se

Monika Brodzinska (SD), Ersättare
monika.brodzinska@sollentuna.se

Anna Emanuelsson (S), Ersättare
anna.emanuelsson@sollentuna.se

Julia Hugosson (M), Ersättare
julia.hugosson@sollentuna.se

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun

Samtliga förtroendevalda i Sollentuna kommun - Troman Publik