Till navigation Till innehåll (s)

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en familj som tar emot barn eller ungdomar i sitt hem. Det kan vara ett barn eller ett syskonpar vars föräldrar behöver stöd och avlastning en helg i månaden, under längre perioder i samband med skollov eller både och.

Vem kan få en kontaktfamilj?

Om ni som familj behöver stöd kan ni få hjälp av en kontaktfamilj. En familj kan behöva stöd av olika anledningar. Det kan till exempel handla om:

 • Att ni som familj inte har så stort socialt nätverk
 • Ni som föräldrar behöver avlastning
 • Barnet eller ungdomen behöver ha kontakt med andra vuxna utöver föräldrarna
 • Föräldrarna har problem med missbruk eller psykisk ohälsa.

Vart vänder jag mig om jag önskar en kontaktfamilj?

Det är socialsekreteraren på socialkontorets avdelning för barn och unga som bedömer att stödet kan vara till hjälp för barnet och dess familj. Socialsekreteraren gör först en utredning enligt socialtjänstlagen om behovet av kontaktfamilj.

Hur blir du kontaktfamilj?

Om du och din familj vill bli kontaktfamilj lämnar du en intresseanmälan till Familjepoolen Nordväst. Familjepoolen är en kommungemensam verksamhet för fem kommuner i nordvästra Stockholm.  Du når dem via www.familjepoolen.se eller kommunens växel, tel. 08-579 210 00. 

Till Familjepoolens webbplats

Information och intresseanmälan

När du lämnat din intresseanmälan får du och din familj träffa Familjepoolens familjehemskonsulenter för information om vad ett uppdrag kan innebära.

 • I samband med besöket får du lämna medgivande till registerkontroll hos polis, socialtjänst, försäkringskassa och kronofogdemyndigheten.
 • Du får också lämna namn och kontaktuppgifter till referenser.
 • Därefter gör Familjepoolen ett hembesök och kan sedan presentera dig och din familj för någon av de kommuner som är anslutna till verksamheten.

Hur förmedlas uppdragen?

När ett barn behöver en kontaktfamilj samråder socialkontorets handläggare med Familjepoolen och får förslag på en eller flera familjer som skulle kunna passa det enskilda barnet.

 • För att du ska få ett uppdrag som kontaktfamilj måste socialkontoret först göra en utredning av dig och din familj. Det är en familjehemskonsulent på socialkontorets avdelning för barn och unga som gör den.
 • Efter att intervjun har tolkats och du har fått ta del av resultatet, träffar du barnets föräldrar och barnets socialsekreterare för att gå igenom vad uppdraget ska innehålla.

Vad innebär sekretessen? 

Enligt lag måste du följa sekretesslagen. Detta innebär att du har tystnadsplikt när det gäller de uppgifter som du får ta del av för att kunna fullfölja ditt uppdrag som kontaktfamilj.

Vi kräver av dig att du handskas med dessa uppgifter på ett seriöst och varligt sätt så att barnet eller ungdomen och dess familj inte skadas.

Får du ersättning?

Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut riktlinjer för vilken ersättning som ska utbetalas. Detta innebär att du får

 • en skattepliktig ersättning i form av arvode för ditt arbete
 • ersättning för faktiska kostnader som uppstår i och med att barnet eller ungdomen regelbundet vistas hos dig. Denna ersättning kallas omkostnadsersättning och är till viss del skattepliktig.

Finns det någon möjlighet till stöd och utbildning?

Vi erbjuder utbildning i form av olika aktuella föreläsningar och möjlighet till träffar med andra kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Du kan alltid få stöd och handledning av familjehemskonsulenten eller delta i grupphandledning via Familjepoolen.

Mer läsning för dig