Till navigation Till innehåll (s)

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en familj som regelbundet tar emot barn eller ungdomar i sitt hem. Det kan vara ett barn eller ett syskonpar vars föräldrar behöver stöd och avlastning en helg i månaden, under längre perioder i samband med skollov eller både och.

Vem får kontaktfamilj?

Kontaktfamilj får en familj som behöver stöd. Det kan finnas flera orsaker till att familjen får stöd:

  • familjens sociala nätverk kan vara glest
  • föräldrarna behöver avlastning
  • barnet eller ungdomen behöver ytterligare vuxenkontakter
  • föräldrarna har problem i form av missbruk eller psykisk instabilitet.

Vart vänder jag mig om jag önskar en kontaktfamilj?

Det är socialsekreteraren på socialkontorets avdelning för barn och unga som bedömer att stödet kan vara till hjälp för barnet och dess familj. Socialsekreteraren gör först en utredning enligt socialtjänstlagen om behovet av kontaktfamilj.