Till navigation Till innehåll (s)
Edsviken

Miljö och klimat

Målet för Sollentunas miljöarbete är att Sollentuna vara den första kommunen som inte tär på jordens resurser. Alla kommunala verksamheter ska minska sin påverkan på miljön. Vi ska också underlätta för invånare och företag i kommunen att leva och verka på ett sätt som är hållbart för miljön. 

Miljö och klimat är en prioriterad fråga i Sollentuna kommun. Det finns flera styrdokument som hjälper oss att arbeta på rätt sätt inom alla verksamheter.

Förutom miljö- och klimatpolicy har kommunen en policy för arbetet med de 17 hållbarhetsmål som FNs medlemsstater har formulerat i Agenda 2030, som förutom miljö- och klimatfrågor även omfattar ekonomisk och social hållbarhet.

Plan för miljö- och klimatarbetet

Agenda 2030 - för hållbar utveckling

Utvecklingsuppdraget Klimatneutralt Sollentuna

Vi minskar avtrycket på klimatet

  • Sollentunas kommunala verksamheter har ett utvecklingsuppdrag för att minska klimatavtrycket, framförallt från inköp av livsmedel och byggande. Som stöd i arbetet finns en policy för hållbart byggande.

  • Sollentuna kommun har tillsammans med SEOM Sollentuna Energi AB byggt tre vindkraftverk i Dalarna, som täcker ca 65 % av elbehovet i kommunens verksamheter. Vindkraftverken är döpta till Sol, Vind och Vatten.

  • Anställda i kommunhuset har tillgång till cyklar för tjänsteärenden och kommunens bilar byts efter hand ut till elbilar.
  • Kommunen ställer höga miljökrav i alla upphandlingar.  
  • Vi förvandlar ditt matavfall till biogas och gödsel och har en lägre taxa på sophämtningen när du sopsorterar.
  • Med satsningen på cykelbanor och trygga cykelställ och samarbete med Region Stockholm för att få en bra kollektivtrafik gör vi det enklare att lämna bilen hemma. 
  • I skolor och förskolor engagerar vi barnen i miljön genom roliga aktiviteter, t ex deltar vi i Håll Sverige Rents nationella skräpplockardagar där ca 11 000 barn brukar delta varje år.
  • Den faktagranskade Natur & Miljöboken används som läromedel i årskurserna 4, 5 och 6.
  • Alla förskolor har inspekterats för att rensas från produkter med oönskade kemikalier.

  • Kommunens energi- och klimatrådgivning hjälper dig att göra hemmet mer energieffektivt.

Mer läsning för dig