Till navigation Till innehåll (s)

Personligt ombud

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning kan få stöd i dina kontakter med olika myndigheter i din rehabilitering. Att ta hjälp av ett personligt ombud kostar ingenting.

Ett personligt ombud hjälper dig att få dina behov av vård, stöd och service tillgodosedda. Hon/han är ett personligt stöd i att bygga upp det kontaktnät du kan behöva i samhället, till exempel kontakt med kommunen, myndigheter samt hälso- och sjukvården.

Du kan få hjälp med: 

  • problem som du själv anger, vi respekterar dina prioriteringar
  • att samordna de insatser du behöver med så få personer som möjligt inblandade
  • ett språkrör när du behöver det
  • få den vård, service och de stödinsatser som behövs och som du har rätt till

Målsättningen för det personliga ombudet är att bidra till att du uppnår den bästa tänkbara livssituation för dig utifrån dina egna behov och önskningar.

Ett personligt ombud arbetar helt fristående från myndigheter och på ditt uppdrag. Samarbete och kontakter med myndigheter sker endast med ditt medgivande. Kontakten med oss bygger helt på frivillighet.

Parasoll

I Sollentuna kommun hittar du de personliga ombuden i en organisation som heter Parasoll. Det är en brukardriven och icke vinstdriven organisation som bedriver personlig ombudsverksamhet på uppdrag av åtta kommuner i Stockholms och Uppsala län.

Kontaktuppgifter Parasoll

Du hittar kontaktuppgifter till de personliga ombuden på Parasoll och mer information om Parasoll genom att klicka på länken nedan.

Personligt ombud Parasoll

Mer läsning för dig