Till navigation Till innehåll (s)

Så här kan du påverka

Vi vill gärna ta del av dina erfarenheter, samtidigt som du har möjlighet att påverka politiker och chefer inom socialtjänsten. Gå med i vårt brukarråd "Unga röster i soc" så kan du berätta vad du tycker och tänker om att vara placerad. Då kan du hjälpa till att göra det bättre för andra barn och unga som av olika skäl inte kan bo hemma hos sina föräldrar.

Vi vill bli ännu bättre för dig och andra barn och unga. Ett bra sätt att påverka oss är att gå med i brukarrådet ”Unga röster i soc”. Brukarrådet består av barn och unga som är eller har varit placerade. De ger förslag till oss hur vi kan bli bättre.

Genom att vara med i "Unga röster i soc" kan du berätta vad du tycker och tänker om att vara placerad – direkt till politiker och chefer inom socialtjänsten. Här kan du påverka och göra det bättre för barn och unga som av olika skäl inte kan bo hemma hos sina föräldrar.

Två gånger per termin samlas några ungdomar som är, eller har varit placerade, först själva och sen vid två tillfällen tillsammans med politiker och chefer för att prata om vad som är viktigt att tänka på när vuxna fattar beslut om barn och unga. På det första mötet hjälps vi åt att förbereda det ni vill ta upp med politiker och chefer.

Du kan känna dig trygg med att det du berättar kommer att hanteras varsamt och på ett sätt som du ska godkänna. Här har du chansen att göra din röst hörd!

Det är politikerna i socialnämnden som beslutar kring barn och unga som är placerade i familjehem eller på hem för vård och boende (HVB). Därför är det viktigt att de får reda på vad just DU tycker och tänker.

Kontaktperson för brukarrådet heter Veronica och har telefonnummer 08-579 212 79. 

Mer läsning för dig