Till navigation Till innehåll (s)

Statistik och miljöfakta

Kommunens miljö- och klimatarbete redovisas löpande med en mängd olika data och nyckeltal. Gillar du statistik, diagram och tabeller kommer du att uppskatta kommunens miljöbarometer.

 I miljöbarometern redovisar vi resultatet för allt från avfall och koldioxid till hur våra sjöar mår. Du kan jämföra resultaten från år till år. Siffrorna uppdateras löpande, för att alltid vara aktuella. Vi visar också hur data hänger ihop med FNs globala hållbarhetsmål Agenda 2030.

I Sollentunas miljöbarometer samlar vi data och information om Sollentunas sjöar, vattendrag och kust. Här kan du läsa mer om Sollentunas badplatser och vatten, och dess ekologiska och kemiska status. Här finns information om hur fiskarna mår och om vår miljöövervakning i Edsviken, Snuggan, Väsjön, Rösjön, Fjäturen, Norrviken, Ravalen, och Översjön.

Miljöbarometern

Miljöbarometern har tagits fram inom arbetet med kommunens vattenplanering, vilken är del av EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Syftet med EU-projektet är att öka åtgärdstakten inom Norra Östersjöns vattendistrikt genom att ta fram typexempel och sprida erfarenheter så att Sverige klarar sina åtaganden inom EU:s ramdirektiv för vatten. Arbetet med Miljöbarometern har genomförts med ekonomiskt stöd av EU/LIFE och Havs- och vattenmyndigheten.

Mer läsning för dig