Till navigation Till innehåll (s)
Bilden föreställer klimatnämndens ordförande Jonas Riedel från Centerpartiet. Han sitter vid en gatubrunn framför kommunhuset. På marken står det

Miljövänligare biltvätt

Dags att tvätta bilen? Värna våra vatten! Totalt tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger per år. Det är bättre för miljön att tvätta bilen i en biltvätt än på gatan.

Tvätta inte bilen på gatan

Vår miljö och våra vatten betalar ett högt pris för varje fultvätt som görs, vilket påverkar både djur och människor. Undvik därför att tvätta bilen på gatan, parkeringsplatsen och i garaget. Tvätta bilen på en bilvårdsanläggning. Om du inte har tillgång till en biltvätt är det bättre att tvätta bilen på gräs eller grus, då filtreras vattnet genom marken. Tvättvattnet har då en möjlighet att sjunka ner i marken och renas där, genom att föroreningar fastnar i jordlagret. Marken kan dock bara rena en begränsad mängd så därför bör du endast göra detta vid enstaka tillfällen. Inom vattenskyddsområde – tvätta bilen på en bilvårdsanläggning! 

Smutsvattnet hamnar i våra vattendrag

Totalt tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger per år. 20 miljoner av dessa tvättar sker på gatan eller garageuppfarten, så kallad fultvätt, vilket innebär att bland annat 2 000 ton olja och 5 000 ton avfettningsmedel, bilschampo och bilvax årligen hamnar i tvättvattnet från Sveriges alla bilar. Biltvätt ger dessutom upphov till utsläpp av 5,6 ton koppar, 11,3 ton zink, 1 800 kg bly krom och nickel och 41 kg kadmium varje år.

I smutsvattnet efter en biltvätt finns giftiga tungmetaller, asfaltsrester, däckpartiklar, olja och kemikalier från bilvårdsprodukter mm. Det är ämnen som kan skada både människor och miljö om de sprids i naturen. Det förorenade tvättvattnet rinner rakt ner i en dagvattenbrunn och ut i närmaste sjö eller vattendrag. Norrviken, Edsviken, Ravalen, Rösjön och Väsjön är alla negativt påverkade av förorenat dagvatten.

Använd miljöanpassade rengöringsmedel

Tänk på att välja miljömärkta bilvårdsprodukter. De rengöringsmedel som används till att tvätta bilen innehåller ofta lösningsmedel och andra ämnen som kan skada både människor och miljö. Även miljöanpassade rengöringsmedel kan innehålla skadliga ämnen men fördelen med de miljöanpassade medlen är att de lättare och snabbare bryts ner. Om du inte tvättar bilen på en bilvårdsanläggning, tänk då på att inte stå nära vattendrag, dagvattenbrunn eller dricksvattenbrunn. Detta gäller oavsett vilket rengöringsmedel du använder.

Tvätta bilen på en bilvårdsanläggning

Olja, tungmetaller och andra föroreningar från den smutsiga bilen följer med ut i tvättvattnet. Tvätta därför bilen på bilvårdsanläggning som har minst olje- och slamavskiljare, och helst ytterligare rening. Tvättar du på vanlig asfalterad mark och det förorenade tvättvattnet rinner ned i en dagvattenbrunn förs det oftast helt orenat ut i närmaste sjö.

Film: Varför ska du välja en biltvättsanordning?

Film: Myt 1 om biltvätt - Dåligt för miljön att köra till biltvätten

Film: Myt 2 om biltvätt- När det regnar på bilen

Film: Myt 3 om biltvätt-Det blir inte rent med miljövänliga produkter

Film: Myt 4 om biltvätt- Biltvätt på gatan ok med miljövänliga produkter

Film: Myt 5 om biltvätt -Bättre för miljön att tvätta bilen sällan

Mer läsning för dig