Till navigation Till innehåll (s)
snöröjning

Så fungerar snöröjning och vinterväghållning

Sollentuna kommun ansvarar för snöröjning av kommunala gator, gång- och cykelvägar och allmänna platser. Nedan kan du läsa mer om hur det går till.

I arbetet med snöröjning och halkbekämpning prioriterar vi enligt följande:

Prioritet 1.

 • Gång
 • Cykel
 • Kollektivtrafik

Prioritet 2.

 • Lokalgator/Bostadsgator
 • Servicedagar

Plogning av bussgator, trottoarer, gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar, trottoarer och kollektivtrafik har högsta prioritet Snöröjningen startar vid cirka 3 cm snödjup. På lokalgator/bostadsgator vid cirka 5 cm snödjup.

 • Vid ihållande snöfall kan det ta längre tid för snöröjningen.
 • Snövallar vid till exempel övergångsställen tas bort efter plogning.
 • Trafikverket ansvarar för snöröjning av E4 (inklusive på- och avfarter), Danderydsvägen och Norrortsleden.
 • Fastighetsägare ansvarar själv för att ta bort snövallar vid infarter och brevlådor.

Halkbekämpning av bussgator, trottoarer, gång- och cykelvägar

Halkbekämpning utförs alltid i samband med snöröjning. Enbart halkbekämpning utförs vid halka – ibland som punktinsatser. Det används två halkbekämpnings metoder: saltning och sandning. Saltning gör vi på bussgator och trafikleder samt regionala cykelstråket. I övrigt används sand 2–4, 2-6 (kornstorlek) eller liknande. Naturgrus används inte.

Vid låga temperaturer halkbekämpar vi enbart med sand.

Plogning av vägar och trottoarer

På gator med två gångbanor plogas normalt enbart den sidan med gatubelysning. Gångbanan mittemot används oftast som snöupplag. Detta eftersom att snön måste läggas någonstans och den sida som är belyst bör hållas snöfri för att vara trafiksäker. Vissa gators utformning gör att det ibland måste läggas på belysningssidan.

Här ser du de regionala cykelvägarna som sopsaltas.

Så här kan du hjälpa till

 • Följ gällande parkeringsregler. Datumparkering gäller på de flesta gatorna i Sollentuna.
 • Beskär buskar och träd som hänger ut över vägen, så att de inte utgör ett hinder vid plogning.
 • Tänk på att hålla området kring brevlådan och soptunnan snö- och isfritt eller sandat.
 • Skotta snön från den egna tomten till yta på tomten och inte ut på gatan.

Parkeringsregler som gäller i Sollentuna.

Felanmälan i samband med snöröjning

Felanmälan kan du lämna i formuläret nedan. Vid snöfall arbetar vi för fullt med snöröjning. Under denna tid har vi inte möjlighet att besvara felanmälningar.

Skada orsakad av snöröjning

Skada orsakad av till exempel snöröjning ska alltid anmälas till kommunen:

Formulär för felanmälan

Skriv i rubriken att anmälan gäller plogskada. Anmälan skickas vidare till kommunens entreprenörer som ansvarar för att återkoppla till anmälaren. Skador åtgärdas i regel inte innan snön försvinner. Det är drabbade som har ansvar att dokumentera med foto eller liknande så att det tydligt framgår orsak till skada. Anmälan bör göras så nära skadetillfället som möjligt, då det är den som anmäler skada som ska bevisa att skada beror på  vinterväghållning.

 

Mer läsning för dig