Till navigation Till innehåll (s)
snöröjning

Så fungerar snöröjning och vinterväghållning

Sollentuna kommun ansvarar för snöröjning av kommunala gator, gång- och cykelvägar och allmänna platser. Nedan kan du läsa mer om hur det går till.

Buss-, gång- och cykelvägar till skolor och kollektivtrafik har högsta prioritet. Det finns ingen exakt tid för när snöröjningen sker på en särskild gata. Snöröjningen startar vid cirka 5 centimeter djup snö. 

 • Större trafikleder, gator med busstrafik och de stora gång- och cykelvägarna plogas först och saltas när det finns risk för halka.
 • Därefter plogas övriga vägar, gång- och cykelvägar.
 • Vid ihållande snöfall kan det ta längre tid för snöröjningen. 
 • Snövallar vid till exempel övergångsställen tas bort efter plogning.
 • Trafikverket ansvarar för snöröjning av  E4 (inklusive på- och avfarter), Danderydsvägen och Norrortsleden.
 • Fastighetsägaren ansvarar själv för att ta bort snövallar vid infarter och brevlådor. 

Vid halka sandas eller saltas vägarna

 • Sandning av gångvägar och vägar med kollektivtrafik sker i anslutning med snöröjningen.
 • På större trafikleder, bussgator och stora cykelvägar sker saltning även förebyggande vid risk för frosthalka.

Plogning av vägar och trottoarer

På gator med två gångbanor plogas normalt enbart den sidan med gatubelysning. Gångbanan mittemot används ofta som snöupplag. Detta eftersom att snön måste läggas någonstans och den sida som är belyst bör hållas snöfri för att vara trafiksäker. 

Sopsaltning av gång- och cykelvägar

Vi sopsaltar stora gång- och cykelvägar för att öka framkomligheten och säkerheten för cyklister och gående. 
Sopsaltning innebär att snön borstas bort från cykelbanan och att salt läggs ut för att vägen ska hållas ren från snö och is och att det blir som vore det barmark. Ibland kan saltet ersättas med sand.   

Här ser du de cykelvägar som sopsaltas.

Så här kan du hjälpa till

 • Följ gällande parkeringsregler. Datumparkering gäller på de flesta gatorna i Sollentuna.
 • Beskär buskar och träd som hänger ut över vägen, så att de inte utgör ett hinder vid plogning. 
 • Tänk på att hålla området kring brevlådan och soptunnan snö- och isfritt eller sandat.
 • Om det är halkigt på eller vid din tomt är det bättre att sanda, för att minska påverkan på våra sjöar och vattendrag.
 • Skotta snön från den egna tomten till yta på tomten och inte ut på gatan.

Läs mer om de parkeringsregler som gäller i Sollentuna.

Felanmälan i samband med snöröjning

Felanmälan kan du lämna i formuläret nedan. Felanmälan skickas direkt till entreprenören som sköter snöröjningen.

Vid kraftigt snöfall arbetar vi för fullt med snöröjning. Under denna tid har vi inte möjlighet att besvara felanmälningar som kommer in i samma utsträckning. 

Skada orsakad av snöröjning

Skada orsakad av till exempel snöröjning ska alltid anmälas till kommunen: 

Formulär för felanmälan

Skriv i rubriken att anmälan gäller plogskada. Anmälan skickas vidare till kommunens entreprenörer som ansvarar för att återkoppla till anmälaren. Skador återställs i regel inte innan snön försvinner.