Till navigation Till innehåll (s)
Händer på cykelstyre

Cykla året runt i Sollentuna 

Det ska vara lätt att cykla i Sollentuna. Därför satsar vi på att utveckla våra cykelvägar, cykelparkeringar och många snöröjda cykelvägar under vintern. Målet är att Sollentuna ska utses till Sveriges bästa cykelkommun inom fem år.

Cykelplan för Sollentuna kommun

Sollentuna kommun vill att fler ska cykla. I cykelplanen berättar vi vad vi ska göra för att förbättra för cyklister i Sollentuna. Dessa är:

  • Fler cykelvägar
  • Säkrare och tryggare cykelvägar
  • Högre standard året runt
  • Bättre service för cyklister
  • Fler cykelkampanjer

Fler cykelvägar

Sollentuna storsatsar på nya cykelvägar. Under de närmaste åren kommer vi att anlägga, eller bygga om, drygt 30 kilometer cykelvägar. 

Säkrare och tryggare cykelvägar

För att öka säkerheten i cykelnätet kommer cyklister i Sollentuna att få större utrymme. När vi anlägger nya cykelvägar kommer de att vara separerade från bilar och gående. Där cykelvägarna korsar bilvägar kommer passagen att vara hastighetssäkrad.

Högre standard året runt

Sollentuna kommer att förbättra driften och underhållet av cykelnätet. Vi använder snöröjningsmaskiner som är särskilt anpassade för cykelbanor. Cykelnätet kommer att prioriteras högst vad gäller snöröjning. Högre än bilvägar.

Fler cykelkampanjer

Under de närmaste åren kommer Sollentuna att genomföra flera cykelkampanjer. Kampanjerna är ett sätt att fira cykeln och alla som cyklar.

Bättre service för cyklister

Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar i cykelvägvisningen. Cykelvägvisning är viktigt för att du som cyklist ska hitta rätt väg utan onödiga omvägar. Det är också ett sätt att informera om avstånd till lokala och regionala målpunkter. Arbetet görs i etapper. 2015 satte vi upp drygt 150 cykeltavlor med fokus på kommunens mest trafikerade cykelstråk. Framöver kommer även lokala cykelvägar att förses med cykelskyltar.
Vi kommer även att fortsätta jobba med cykelparkeringar. Vid viktiga målpunkter, exempelvis pendeltågsstationer, kommer parkeringarna förses med tak, belysning, ramlåsning och luftpump.

Cykelmätning

Sollentuna genomför årligen cykelmätningar som visar hur cykelanvändningen utvecklas.

Som komplement till cykelmätningarna har kommunen placerat ut en cykelbarometer på Sollentunavägen vid kommungränsen till Solna. Barometern ger omedelbar återkoppling om hur många cyklister som passerar mätpunkten per dag och riktning. 

OBS. Cykelmätaren i Silverdal är ur funktion. Displayen på cykelmätaren har slutat fungera och i väntan på reservdelar kommer displayen att vara nedsläckt. Barometern räknar fortfarande antalet passerande cyklister och aktuella siffror från cykelmätaren finns via länken nedan.

Aktuella cykelsiffror från cykelbarometern

Ta del av cykelplanen