Till navigation Till innehåll (s)
Parhus i Väsjön
Fasadändring

Måla om en- och tvåbostadshus

Om du vill måla om ett en- eller tvåbostadshus kallas det för fasadändring. Fasadändring handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller nya fönster och dörrar.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om

  • det du vill göra är en mindre förändring av byggnadens karaktär
  • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område. 

Osäker på om detta gäller dig? 

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner

Behöver du bygglov för att göra en fasadändring?

Vi kan hjälpa dig att ta reda på om du behöver bygglov för den fasadändring du vill utföra. Då vill vi gärna veta hur ditt hus ser ut och vad du vill göra. Skicka in ett foto som visar hur huset ser ut idag, och ange gärna så specifikt som möjligt vad du vill göra 

Färgkoden kan du få av din färghandel
Färgkoden kan du få av din färghandel

Allt du behöver veta om bygglov för fasadändring

Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor
Kostnad: ca 2000 - 3500 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan via e-tjänst
  • förslag till kontrollplan.
  • situationsplan på en tomtkarta 
  • fasadritning / fotomontage.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 7 steg avklarade