Till navigation Till innehåll (s)

Fritidshem

Ditt barn kan vara på fritidshem före och efter skoldagen samt på studiedagar och lov. Alla skolor med förskoleklass och årskurs 1-3 har fritidshem. Vissa skolor har även fritidshem för årskurs 4-6.

Om ditt barn går på en skola som saknar fritidshem för årskurs 4-6, kan barnet få en placering på en annan närliggande skola.

Sök och säg upp plats

Du ansöker om plats på fritidshem i vår e-tjänst för barnomsorg. Här kan du också ändra omsorgstid, säga upp en plats och lämna nya inkomstuppgifter.

Sök och säg upp plats i e-tjänst

Ditt barn har rätt till plats på fritidshem från 1 augusti. De flesta barn har dock en plats på förskola som gäller fram till 7 augusti och börjar då på fritidshemmet den 8 augusti. Om man inte sagt upp platsen i förtid vill säga. Uppsägningen ska då göra senast 7 juni. Ta kontakt med skolan om du vill ha en senare inskolning.

Barn som går i årskurs 3 har rätt till en plats på fritidshem för årskurs F-3, till och med den 31 juli inför årskurs 4. Platsen sägs upp automatiskt. Om barnet ska fortsätta i fritidshem för årskurs 4-6 måste du göra en ny ansökan.

Uppsägning av en plats ska ske senast två månader innan barnet ska sluta på fritidshemmet. Du betalar avgiften under den tiden oavsett om barnet använder platsen eller ej. Ett undantag är om ditt barn byter skola och börjar på ett nytt fritidshem. Då finns ingen uppsägningstid.

Avgift 

Maxtaxan innebär att avgiften är inkomstrelaterad, med en högsta avgift per barn.

Årskurs F-3

Vid byte mellan förskola och fritidshem påverkas avgiften i regel från den 8 augusti.

  • Barn 1. Du betalar 2% av hushållets inkomst. Max 1 097 kronor per månad.
  • Barn 2. Du betalar 1% av hushållets inkomst. Max 548 kronor  per månad.
  • Barn 3. Du betalar 1% av hushållets inkomst. Max 548 kronor per månad.

Årskurs 4-6

Vid byte från fritidshem F-årskurs 3 till fritidshem årskurs 4-6, påverkas avgiften i regel från den 1 augusti.

  • Barn 1. Du betalar 1% av hushållets inkomst. Max 548 kronor per månad.
  • Barn 2. Du betalar 0,5% av hushållets inkomst. Max 274 kronor  per månad.
  • Barn 3. Du betalar 0,5% av hushållets inkomst. Max 274 kronor per månad.

Det är viktigt att du betalar rätt avgift. Vi kontrollerar hushållets samlade inkomst varje år. Var därför noga med att registrera ny inkomst. Det gör du i vår e-tjänst för barnomsorg.

E-tjänst för barnomsorg

Vem kan få plats på ett fritidshem?

Alla elever har rätt till en plats på fritidshem barnet fyller 13 år till och med vårterminens sista skoldag. Du som vårdnadshavare behöver inte säga upp platsen, det hanteras automatiskt vid datumet för skolavslutning. 

Rätten till en plats på fritidshem gäller dock inte diplomatbarn som inte omfattas av EU-rätt. Dessa kan kontakta skolan och komma överens om en placering. Platsen bekostas då av vårdnadshavaren själv.

Öppettider 

Alla barn kan vara på fritidshemmet på helgfria vardagar kl. 9-17, även på lovdagar och studiedagar. Om en elev har behov av längre tid på grund av att vårdnadshavaren arbetar eller studerar kan eleven få utökad tid, maximalt 12 timmar per dag, mellan kl 06-19. 

Om fritidshemmet har tillfälligt stängt på grund av exempelvis en studiedag ska ditt barn erbjudas ett likvärdigt alternativ. Fritidshemmet ansvarar då för att barnet kommer till den erbjudna omsorgen.

Mer läsning för dig