Till navigation Till innehåll (s)

Fritidshem

Alla skolor med förskoleklass och årskurs 1-3 har fritidshem. Vissa skolor har även fritidshem för årskurs 4-6. Om ditt barn går på en skola som saknar fritidshem för årskurs 4-6, kan barnet få en fritidshemsplacering på en annan närliggande skola.

Har du frågor om fritidshemmen ska du kontakta skolan direkt. 

Sök och säg upp plats

När du gör en ansökan om skolplats för ditt barn i januari-februari, ansöker du också om en plats på fritidshem. Placeringar på fritidshem för blivande elev i förskoleklass börjar i regel gälla från den 8 augusti det år barnet fyller sex år. Ta kontakt med skolan om du vill ha en senare inskolning.

Uppsägning av en plats ska ske senast två månader innan barnet ska sluta på fritidshemmet. Du betalar avgiften under dessa två månader oavsett om barnet använder platsen eller ej.

Barn som går i årskurs 3 har rätt till en plats på fritidshem för årskurs F-3, till och med den 31 juli inför årskurs 4. Barnet kan sedan fortsätta i fritidshem för årskurs 4-6 men du måste i så fall ansöka om en plats eftersom det inte finns någon automatiskt övergång mellan fritidshem F-3 och fritidshem 4-6.

  • Vid byte mellan förskola/familjedaghem och fritidshem/familjefritidshem påverkas avgiften i regel från den 8 augusti.
  • Vid byte från fritidshem/familjefritidshem F-årskurs 3 till fritidshem årskurs 4-6, påverkas avgiften i regel från den 1 augusti.

Sök och säg upp plats på fritidshem

Avgift 

Maxtaxan innebär att avgiften för inkomstrelaterad med en högsta avgift per barn.

Avgift för fritidshem

Öppettider 

Maximal omsorg är 12 timmar per dag (vardagar). Normalt öppethållande är 10 timmar, inklusive tiden som barnen vistas i skolan. Fritidsverksamheten behöver inte ha öppet under tiden som barnen vistas i skolan. Om verksamheten vill stänga (till exempel på sommaren) ska en överenskommelse ha träffats med vårdnadshavarna till samtliga barn, om att likvärdig omsorg kan komma att erbjudas. För att bästa möjliga planering ska kunna göras ska du som förälder i god tid ange ditt behov av omsorg.

Vem kan få plats på ett fritidshem?

Kommunen erbjuder fritidshem till ditt barn om du arbetar eller studerar på minst halvtid, aktivt söker arbete eller om du är föräldraledig med barnets syskon. Barnet ska vara folkbokfört i Sollentuna kommun eller stadigvarande vistas i kommunen och är folkbokfört i landet samt barn som stadigvarande vistas i kommunen och är asylsökande eller från ett annat EU/EES-land.