Till navigation Till innehåll (s)

Fritidshem  

Alla skolor med förskoleklass och skolår 1-3 har fritidshem. Vissa skolor har även fritidshem för årskurs 4-6.

Har du frågor om fritidshemmen ska du kontakta skolan direkt. 

Sök och säg upp plats

När du gör en ansökan om skolplats i januari-februari ansöker du också om en plats på skolans fritidshem. Placeringar för blivande barn i förskoleklass börjar gälla från den 8 augusti det år barnet fyller sex år. Ta kontakt med skolan om du vill ha en senare inskolning. 

Uppsägning av en plats ska ske senast två månader innan barnet ska sluta. Uppsägningstiden är två månader, vilket betyder att du betalar avgiften, oavsett om barnet använder platsen eller ej.

Barn som går i årskurs 3 har rätt till en plats till och med 31 juli inför årskurs 4. Har skolan fritidshem för årskurs 4-6 kan ditt barn fortsätta i den verksamheten, men du måste ansöka om en plats. 

  • Vid byte mellan förskola/familjedaghem och fritidshem/familjefritidshem påverkas avgiften från den 8 augusti.
  • Vid byte från fritidshem/familjefritidshem F-årskurs 3 till fritidshem årskurs 4-6, påverkas avgiften från den 31 juli.

Sök och säg upp plats på fritidshem

Avgift 

Maxtaxan innebär att avgiften för inkomstrelaterad med en högsta avgift per barn.

Avgift för fritidshem

Öppettider 

Fritidshem från förskoleklass elever till och med skolår 3

Maximal omsorg är 12 timmar per dag (vardagar). Normalt öppethållande är 10 timmar, inklusive tiden som barnen vistas i skolan. Fritidsverksamheten behöver inte ha öppet under tiden som barnen vistas i skolan. Om verksamheten vill stänga (till exempel på sommaren) ska en överenskommelse ha träffats med vårdnadshavarna till samtliga barn, om att likvärdig omsorg kan komma att erbjudas. För att bästa möjliga planering ska kunna göras ska du som förälder i god tid ange ditt behov av omsorg.

Fritidshem för årskurs 4-6

Verksamheten är öppen minst 3,5 timmar per dag på vardagar mellan kl 13.00 och 18.00 under terminstid. Öppethållandet anpassas efter barnens behov. Normalt öppethållande under skollov är 10 timmar. Även då ska öppethållandet anpassas efter barnens behov. Verksamheten har rätt att ha stängt fem valfria veckor under kalenderåret.

Vem kan få plats på ett fritidshem?

Kommunen erbjuder fritidshem till ditt barn om du arbetar eller studerar på minst halvtid, aktivt söker arbete eller om du är föräldraledig med barnets syskon. Barnet ska vara folkbokfört i Sollentuna kommun eller stadigvarande vistas i kommunen och är folkbokfört i landet samt barn som stadigvarande vistas i kommunen och är asylsökande eller från ett annat EU/EES-land.