Till navigation Till innehåll (s)

Frivilligcentralen

Välkommen till Frivilligcentralen! En lokal mötesplats med stort engagemang och gemenskap för volontärer och föreningar i Sollentuna kommun.

Bli volontär

Som volontär är man en viktig del i arbetet med att bryta den isolering i hemmet som många äldre riskerar att hamna i. Vi har också som mål att alla kommunens seniorer ska känna sig välkomna i gemenskapen på seniorträffarna. Där har volontärerna också ett viktigt uppdrag.

Andra uppdrag som volontär kan till exempel vara cafévärd, leda gymnastikgrupp, arrangera en fest, leda bokcirkel, spela/musicera, föreläsa. Vi tar gärna emot förslag och idéer på uppdrag från våra volontärer.

Vi söker ständigt nya volontärer för varierande och spännande uppgifter. Som volontär är du med och medverkar till att skapa nytta och glädje för äldre människor i kommunen. Du formar själv ditt uppdrag i samråd med volontärsamordnaren och bestämmer hur mycket tid du kan ge.

Vi erbjuder våra volontärer föreläsningar, cirklar, informationsträffar och trevliga fester. 

Få besök av en volontär

Våra volontärer besöker äldreboenden och andra verksamheter för äldre, men även hemmiljöer. Volontären kan till exempel följa med på promenad, läsa högt, fika eller bara prata.

Kontakt

Eva Ahlenius

Telefon: 08-579 220 31

E-post: eva.ahlenius@sollentuna.se

Mer läsning för dig