Till navigation Till innehåll (s)

Barn som far illa 

Om du är orolig för att ett barn eller ungdom far illa bör du kontakta socialkontoret. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Kontakta mottagningsgruppen via kontaktcenter

 

Anmälan

Om du är osäker på om du ska göra en anmälan kan du prata med en socialsekreterare på mottagningen utan att nämna vilket barn det gäller. Du kan då  få råd om det du känner till om barnets situation är grund för en anmälan eller inte.

  • Privatperson: I socialtjänstlagen står det att var och en som får veta något som kan innebära att ett barn behöver skydd bör anmäla det till socialnämnden.
  • Yrkesverksam: Om du arbetar med barn och ungdomar har du en skyldighet att anmäla sådana förhållanden.

Anonym eller inte?

Privatperson: Du som kontaktar oss som privatperson kan välja att inte uppge ditt namn. Om kontakten leder till en anmälan är vi skyldiga att registrera denna även om du väljer att vara anonym.

Om du uppger ditt namn är du inte anonym även om du sedan säger att du vill vara anonym. Det betyder att barnet och dess föräldrar som regel får veta att det är du som gjort anmälan.

Ofta behöver socialsekreterare vid ett senare tillfälle komplettera de uppgifter som någon har lämnat i en anmälan. Därför är det bästa för vidare utredning att du lämnar ditt namn när du gör en anmälan.

Yrkesverksam: Du som gör en anmälan i ditt yrke har inte möjlighet att vara anonym.

Anmälan till socialtjänsten (För dig som är yrkesverksam) 

Akut - socialjouren 010-444 05 00

Om du har akuta sociala problem som inte kan vänta tills socialkontoret öppnar kan du vända dig till socialjouren. Vid Socialjouren Nordväst finns socialsekreterare som kan ge råd och stöd. Telefonnummer: 010-444 05 00.

Socialtjänstens ansvar

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att barn som befinner sig i en utsatt situation får det stöd och skydd som de behöver.

När en anmälan kommer in till socialkontoret är vi skyldiga att ta ställning till om förhållandena för just det barnet kan innebära behov av skydd och stöd. En socialsekreterare tar kontakt med familjen för att informera om de uppgifter som kommit in och för att göra en första bedömning. Om socialsekreteraren bedömer att anmälan är allvarlig inleds en utredning av barnets sociala situation.