Till navigation Till innehåll (s)
Skolmat

Mat i förskola

Alla barn erbjuds en näringsriktig och varierad skolmat. Det är viktigt att skapa en trygg måltid för elever med allergier eller andra specialbehov. Du som förälder är viktig. Hör gärna av dig till kökspersonalen om du har frågor.

Vissa förskolor lagar mat i eget kök  och andra får maten levererad. För de kommunala skolorna finns både upphandlad leverantör och kök som drivs i egen regi. De fristående skolorna ordnar sin egen skolmat.

Mat i kommunala förskolor

Mat från eget kök

Dessa förskolor lagar egen mat i sitt kök: Bygatan, Bikupan, Linné, Skälby, Smultronet, Vaxmora, Brage och Ebba.

Mat från Compass Group

Dessa förskolor får mat från Compass Group: Malla, Äpplet, Fågelsången, Sofielund, Bagarbyvägen, Regnbågen, Igelkotten, Sjörövaren, Rösjö och Tegelhagen.

Aktuell matsedel till förskolor och skolor

Specialkost

Om ett barn har en matallergi/intolerans/överkänslighet eller om andra starka skäl finns kan det få specialkost. Att inte tycka om livsmedlet räknas inte som starkt skäl. Beställning av specialkost ska uppdateras varje år. Nytt läkarintyg behövs endast vid förändring av kost.
Vid specialkost utgår köken främst från vad som kan ätas/inte ätas från ordinarie meny.

Beställning av specialkost

Beställning av specialkost ska fyllas i noggrant och alltid kompletteras med läkarintyg eller journalutdrag från behandlande/utredande läkare eller psykolog. Fastställd diagnos och saklig motivering om varför behov av specialkost finns ska framgå. Intyg från skolsköterskan godtas ej. Barnet/eleven bör tidigt få stöd av skola och hem för att få kunskap om sin allergi/intolerans och få åldersanpassad information om sin kost, vad det innebär och varför den behövs. Samma gäller vid behov av egenvård med hjälp, tex. medicinering vid akut behov. Se mer information om indikationer om specialkost i ”Information om specialkost” nedan.”

Om eleven har specifika behov som inte är förenliga med en näringsriktig skolmat, ska detta kontinuerligt följas upp. Det ska ske av namngiven utsedd person på skolan tillsammans med kökspersonal och minst en gång per termin, gärna oftare.

Mat som lagas i eget kök

Vissa förskolor har egna kök där maten kan lagas. Här är det rektorn eller förskolechef som är yttersta ansvarig. Det gäller Ebbas förskola,  Linnés förskola, Sjörövarens förskola och Vaxmora förskola.

Europeiska unionens flagga

EUs flagga

EUs Skolmjölksstöd

EUs Skolmjölksstöd är en typ av skolmjölksprogram där EU vill hjälpa barn att äta hälsosammare genom att ge stöd till förskolor och skolor som serverar mjölk. Syftet med EUs Skolmjölksstöd är att ge fler barn och elever möjlighet att dricka mjölk i förskolan och skolan och främja sunda matvanor. 

Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Mer läsning för dig