Till navigation Till innehåll (s)
Bild från malmvägen

Din boendemiljö

Du som boende i kommunen påverkas av regler för till exempel eldning och sotning. Men du kan också få hjälp av oss att anpassa din bostad, eller om din fastighetsskötare inte följer de regler som finns.

Här kan du anmäla klagomål om till exempel buller, nedskräpning, hygien och miljöfarliga verksamheter.

Anmäl klagomål till avdelningen Miljö och hälsa

Bostadsanpassning

Du som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av att få din bostad anpassad kan söka bidrag för bostadsanpassning. Tanken är att du ska kunna leva ett självständigt liv i eget boende.

Att söka bidrag för bostadsanpassning 

Boende i lägenhet

Bostadsrättföreningens styrelse eller din fastighetsägare ansvarar för

  • ventilation
  • temperatur
  • drag
  • skadedjur
  • fukt
  • mögel
  • buller

Om du har allvarliga problem och styrelsen eller fastighetsskötaren inte gör något kan du anmäl problemet till avdelningen för miljö och hälsoskydd. Vi tar ut en avgift för att hantera ärendet.

Anmäl problem i inomhusmiljön

Tomt och villa

Sollentuna kommun äger ytterst få tomter för bostäder. Därför har vi ingen bostadskö. När vi säljer bostäder säljer vi via mäklare på den vanliga bostadsmarknaden. Du hittar våra tomter på sajter som hemnet.

Om du har köpt fastighet på en av våra tomter kan du friköpa din tomträtt till gällande marktaxeringsvärde.

Så köper du loss din tomträtt

Sotning, eldning, vatten

I Sollentuna är det bara tillåtet att trivselelda om du eldar med ved. Innan du installerar din eldstad måste du göra en anmälan till bygglovsenheten. Du måste enligt lagen låta sota din eldstad med jämna mellanrum. Sotning sker via Attunda Sot och Vent AB. Har du frågor kan du vända dig till dem.

Regler för trivseleldning och eldstad 

Vatten och avlopp sköts av Sollentuna Energi & Miljö (SEOM)

Trädfällning

Vi är mycket restriktiva med att fälla kommunens träd. Förfrågan om att få fälla träd för att få sjöutsikt, slippa nedfallande löv och barr eller slippa skugga godkänns aldrig.

Våra regler för trädfällning 

Länkar

Folkhälsomyndigheten

Boverket - hälsa och miljö inomhus

Mer läsning för dig