Till navigation Till innehåll (s)

Större infrastrukturprojekt 

Stockholmsregionens tillväxt och behovet av mer miljöanpassat resande ställer stora framtida krav på regionens infrastruktur. I Sollentuna genomförs ett antal större infrastrukturprojekt.

Trafikverket är ansvarig väghållare för de statliga vägar och järnvägar som löper genom kommunen. Detta innebär att Trafikverket ansvarar för de ombyggnationer som sker på det statliga infrastrukturnätet. I Sollentuna är det E4, Förbifart Stockholm, Rotebroleden (Väg 267), Norrortsleden (Väg 265) samt Danderydsvägen som är statliga vägar. Östkustbanan är statlig järnvägen som går genom kommunen.

Trafikverket - aktuella vägarbeten

Pågående infrastrukturprojekt

 • Sydlig entré på Häggvik station

  Sollentuna kommun, Trafikverket och Trafikförvaltningen har tecknat en avsiktsförklaring om att före utgången av 2025 öppna en sydlig entré till Häggviks station. Syftet är att göra det lättare att åka kommunalt till Södra Häggvik...

 • Förbifart Stockholm, Häggvik

  Trafikverket bygger Förbifart Stockholm på uppdrag av regeringen. I projektet ingår att bredda och sänka Knistavägen under E4. Trafikplats Häggvik beräknas vara en byggarbetsplats under 5–6 år och beräknas stå färdig år 2022.

 • Ombyggnad av Rotebroleden

  Trafikverket har byggt om Rotebroleden mellan trafikplats Stäket och Rotebro. Vägsträckan har breddats och att det numera är två körfält i vardera riktning. Slutjusteringar och efterarbete pågår och viss plantering kommer ske under...

 • Stamnätsprojekt

  Svenska kraftnät ansvarar för Stockholms elförsörjning. Just nu planeras bland annat för en förstärkning av stamnätet mellan Sollentuna och Stockholm. Sträckan som berörs är Överby, Viby, Kronåsen och vidare söderut mot Beckomberga.