Till navigation Till innehåll (s)

Större infrastrukturprojekt

Stockholmsregionens tillväxt och behovet av mer miljöanpassat resande ställer stora framtida krav på regionens infrastruktur. I Sollentuna genomförs ett antal större infrastrukturprojekt.

Trafikverket är ansvarig väghållare för de statliga vägar och järnvägar som löper genom kommunen. Detta innebär att Trafikverket ansvarar för de ombyggnationer som sker på det statliga infrastrukturnätet. I Sollentuna är det E4, Förbifart Stockholm, Rotebroleden (Väg 267), Norrortsleden (Väg 265) samt Danderydsvägen som är statliga vägar. Östkustbanan är statlig järnvägen som går genom kommunen.

Trafikverket - aktuella vägarbeten

Pågående infrastrukturprojekt

 • Sydlig entré på Häggvik station

  Kommunfullmäktige i Sollentuna godkände 23 september 2021 ett genomförande- och finansieringsavtal för bygge av en sydlig entré till Häggviks pendeltågsstation. Det betyder att planeringen kan fortsätta med sikte på att kunna öppna...

 • Förbifart Stockholm, Häggvik

  Trafikverket bygger Förbifart Stockholm på uppdrag av regeringen. Hela sträckan går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord. I Häggvik kommer E4 Förbifart Stockholm att ansluta till E4 Uppsalavägen,

 • Stamnätsprojekt

  Svenska kraftnät ansvarar för Stockholms elförsörjning. Just nu planeras bland annat för en förstärkning av stamnätet mellan Sollentuna och Stockholm. Sträckan som berörs är Överby, Viby, Kronåsen och vidare söderut mot Beckomberga.

 • Tvärbanan till Helenelunds station

  SL, Sollentuna kommun och Trafikverket bygger för att Tvärbanans nya Kistagren ska få sin slutstation i Helenelund. Det blir ett nytt torg och en ny Tvärbanestation vid den nuvarande pendeltågsstationen.