Till navigation Till innehåll (s)

Större infrastrukturprojekt

Stockholmsregionens tillväxt och behovet av mer miljöanpassat resande ställer stora framtida krav på regionens infrastruktur. I Sollentuna genomförs ett antal större infrastrukturprojekt.

Trafikverket är ansvarig väghållare för de statliga vägar och järnvägar som går genom kommunen. Detta innebär att Trafikverket ansvarar för de ombyggnationer som sker på det statliga infrastrukturnätet. I Sollentuna är det E4, Förbifart Stockholm, Rotebroleden (Väg 267), Norrortsleden (Väg 265) samt Danderydsvägen som är statliga vägar. Östkustbanan är den statliga järnvägen som går genom kommunen.

Trafikverket - aktuella vägarbeten

Pågående infrastrukturprojekt

 • Sydlig entré vid Häggviks station

  Projektering pågår med sikte på att kunna öppna en sydlig entré till Häggviks station runt årsskiftet 2025/2026.

 • Förbifart Stockholm, Häggvik

  Trafikverket bygger Förbifart Stockholm på uppdrag av regeringen. Hela sträckan går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord. I Häggvik kommer E4 Förbifart Stockholm att ansluta till E4 Uppsalavägen,

 • Stora kraftledningar

  Svenska kraftnät ansvarar för Stockholms elförsörjning. Planering pågår bland annat för förstärkning av stamnätet mellan Sollentuna och Stockholm. Befintlig 220 kV-ledning ska ersätts av nya 400 kV-förbindelser för att höja kapaciteten...

 • Tvärbanan till Helenelunds station

  SL, Sollentuna kommun och Trafikverket har påbörjat arbetet för att Tvärbanans nya Kistagren ska få sin slutstation i Helenelund. Trafikstart planeras till hösten 2025.