Till navigation Till innehåll (s)

Vill du att ditt barn ska gå i en skola i en annan kommun?

Börja i så fall med att ta kontakt med skolan och fråga om de kan ta emot ditt barn. Det är sedan den nya skolan som ansöker om ekonomisk ersättning (skolpeng) från Sollentuna kommun. Sollentuna kommun beviljar inte skolpeng för studier utomlands.

Det är Sollentuna kommun som bestämmer hur stor ersättningen blir. Så den nya skolan måste acceptera den summan innan ditt barn kan börja. När det är klart kan du göra din ansökan.

Samma krav gäller inte om ditt barn ska gå på nedanstående skolor. Här kan ditt barn börja om det har blivit antaget:

  • Adolf Fredrik musikklasser.
  • Kungliga svenska balettskolan.
  • International School of Stockholm.
  • Vasa Real och Hillelskolan Judiska klasser. 

Glöm inte att säga upp din plats

Om du fått en plats i en skola utanför Sollentuna ska du säga upp din nuvarande skolplacering. Om ditt barn går på en fristående skola ska du kontakta den skolan direkt. Om ditt barn går i en kommunal skola ska du säga upp platsen i vår e-tjänst.

Säg upp plats i e-tjänst för skola

Säg upp plats på fritidshem

Glöm inte att säga din plats på fritidshemmet. Du betalar avgiften under dessa två månader oavsett om barnet använder platsen eller ej.

Säg upp plats på fritidshem i e-tjänst

Om ditt barn byter skola under läsåret och börjar på nytt fritidshem kan du säga upp platsen med omedelbar verkan.

Mer läsning för dig