Till navigation Till innehåll (s)

Blanketter för utförare inom förskola och skola

Blanketter för dig som utförare av fristående verksamheter inom både förskola, skola och anpassad grundskola.

Tilläggsbelopp 2024/2025

Ansökan om tilläggsbelopp inför läsåret ska ha kommit in till Sollentuna kommun senast den 29 februari 2024. Blanketter hittar du under respektive rubrik nedan.

Ansökan om tilläggsbelopp för elever som ska börja i förskoleklass görs av mottagande skola. Det är därför viktigt att förskolan, vid överlämningen till förskoleklass, meddelar mottagande skola om ett barn är i behov av extraordinärt stöd. Observera att det krävs samtycke från vårdnadshavarna för att få överlämna information mellan fristående och kommunal verksamhet. Det är därför viktigt att fristående förskolor i god tid ser till att inhämta samtycke från vårdnadshavare vars barn ska börja i en kommunal grundskola.

Starta förskola eller skola

För att få tillstånd att bedriva verksamhet för förskola och skola så se blanketter och information i tillståndsguiden. 

Tillståndsguiden

Blanketter för förskola

Blanketter för grundskolan och anpassade grundskolan

Blanketter för gymnasieskolor

Blanketter för anpassad gymnasieskola

 

Mer läsning för dig