Till navigation Till innehåll (s)

Hjälp vid missbruk och beroende 

Kommunen erbjuder råd, stöd och behandling för att komma till rätta med pågående missbruk och hitta vägen till drogfrihet. Både akut och mer långsiktig hjälp erbjuds.

Öppenvård för vuxna

Är du över 18 år och upplever att du har problem med alkohol, droger eller spel? Då kan du få stöd och behandling av socialkontorets öppenvård för vuxna. Vi finns vid Sollentuna beroendemottagning.

Öppenvården erbjuder:

  • Behandling
  • Psykosocialt stöd
  • 1-10 motiverande och kartläggande samtal

Du får träffa en behandlare som erbjuder upp till 10 samtal utan biståndsbedömning. Målet med samtalen är att öka din medvetenhet om hur alkohol eller droger påverkar ditt liv, utforska vilken förändring du vill göra och att utarbeta en förändringsplan. Önskar du mer hjälp får du träffa en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder dina behov.  

Medicinsk behandling

Öppenvården är samlokaliserad med Beroendecentrum i regionen, som ansvarar för medicinsk behandling. Önskar du kontakt med regionen, ring 08-123 45 890, eller gå till deras hemsida: Beroendecentrum.se

Akut avgiftning sker via beroendeakuten S:t Göran, tel: 08-123 459 00. Region Stockholm har en vårdguide, 1177.se, där du kan hitta mer information.

Kontakt med Sollentuna beroendemottagning

Kontakta kommunens kontaktcenter för mer information och rådgivning. 

Kontaktcenters öppettider

Hitta till beroende mottagningen

Beroendemottagningen

Adress
Tingsvägen 17 A

Anhörigstöd

Om du är anhörig till någon med missbruk eller beroende kan du få hjälp genom vårt anhörigstöd.

Anhörigstöd i Sollentuna

Informationsbroschyr om anhörigstöd