Till navigation Till innehåll (s)

Hjälp vid missbruk och beroende

Sollentuna kommun erbjuder råd, stöd och behandling för dig över 18 år som har problem med alkohol, droger och/eller spel om pengar.

Vuxenenheten

Till Vuxenenheten kan du vända dig för att ansöka om stöd och behandling och/eller lämna en anmälan om du är orolig för annan. Här arbetar socialsekreterare med att ta emot ansökningar och anmälningar och utreder behovet av stöd och behandling. Insatser matchas tillsammans med den enskilde.

Mini-Maria för dig som är mellan 13-19 år 

Du som är ung och har problem med alkohol, droger eller spel om pengar kan  vända dig till Mini-Maria. 

Här hittar du information om Mini-Maria

Sollentunas kommunala beroendemottagning

På Sollentunas kommunala beroendemottagning arbetar behandlare och behandlingsassistenter med råd, stöd och behandling. Hit kan du vända dig om du är över 19 år och upplever problem med alkohol, droger och/eller spel om pengar. Vi tar emot uppdrag från socialsekreterare men också på öppen serviceyta. Vi vänder oss också till dig som är anhörig.

Vi arbetar utifrån nationella riktlinjer och erbjuder bland annat:

  • KBT-inriktade samtal.
  • Manualbaserade program så som ÅP, CRA och HAP.
  • Motiverande samtal.

Är du osäker på om råd, stöd och behandling är något för dig och skulle vilja ha mer information så är du välkommen att höra av dig till oss på Beroendemottagningen. Du kan också vända dig till Kontaktcenter och till Vuxenenheten.

Hjälp utan beslut från socialsekreterare

Du som har problem med alkohol och droger har möjlighet att vända dig direkt till oss för att erbjudas upp till 10 samtal med behandlare utan annan kontakt med socialtjänsten. Du ansöker på egen hand via beroendemottagningens mejl eller via kontaktcenter.

Målet med samtalen är att öka din medvetenhet om hur alkohol och droger påverkar ditt liv, utforska vilken förändring du vill göra och att utarbeta en förändringsplan. Önskar du sedan mer hjälp så hjälper vi dig att ta kontakt med en socialsekreterare.

Beroendemottagningens drop in

Beroendemottagningen har drop in för dig som vill få information om vilket stöd och hjälp det går att få.

  • Måndagar kl. 15.00-16.00

Kontakta eller besök oss

Beroendemottagningen finns på Tingsvägen 17A och vi kollar vår mejl dagligen. Du kan förvänta dig ett svar från oss inom två arbetsdagar.

E-post: beroendemottagningen@sollentuna.se

Medicinsk behandling

Sollentuna beroendemottagning är samlokaliserad med Beroendecentrum, Region Stockholm. För att ansöka om stöd från Regionen kan du ta kontakt via telefon eller fylla i en egenanmälan via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Mottagningen nås via telefonnummer 08-123 458 90 under telefontider måndag-torsdag kl. 07:30-16:00 och fredagar kl. 07:30-14:00. Akut avgiftning sker via beroendeakuten S:t Göran. Region Stockholm har en vårdguide, 1177.se, där du kan hitta mer information.

Beroendecentrum.se

Behandlingshem och andra insatser

Du som har problem med alkohol, droger och/eller spel om pengar har möjlighet att ansöka om annan hjälp. Du vänder dig då till Vuxenenheten för mer information och/eller lämnar din ansökan.

Spel om pengar

Anhörigstöd i Sollentuna

Orolig för någon annan

Kontakt

Sollentuna kommun, kontaktcenter

Mer läsning för dig