Till navigation Till innehåll (s)

Hjälp vid missbruk och beroende

Kommunen erbjuder råd, stöd och behandling för att komma ur ett missbruk och bli nykter, drogfri och spelfri.

Kontakt med Sollentuna beroendemottagning

Kontakta kommunens kontaktcenter för information och rådgivning.             

Kontaktcenter

08-579 210 00

kontaktcenter@sollentuna.se

Kontaktcenters öppettider

Öppenvård för vuxna vid Beroendemottagningen

Om du är över 18 år och upplever att du har problem med alkohol, droger eller spel om pengar kan du få stöd och behandling av Beroendemottagningen.

Vi erbjuder:

  • Behandling
  • Psykosocialt stöd
  • 1-10 motiverande och kartläggande samtal.

Du får träffa en behandlare som erbjuder upp till 10 samtal utan biståndsbedömning. Målet med samtalen är att öka din medvetenhet om hur alkohol,droger eller spel om pengar påverkar ditt liv, utforska vilken förändring du vill göra och att utarbeta en förändringsplan. Önskar du mer hjälp får du träffa en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder dina behov.  

Medicinsk behandling

Öppenvården är samlokaliserad med Beroendecentrum i regionen, som ansvarar för medicinsk behandling. Önskar du kontakt med regionen, ring 08-123 45 890, eller besök deras webbplats

Beroendecentrum.se

Akut avgiftning sker via beroendeakuten S:t Göran. Region Stockholm har en vårdguide, 1177.se, där du kan hitta mer information.

Hitta till Beroendemottagningen

Beroendemottagningen

Adress
Tingsvägen 17 A

Anhörigstöd

Om du är anhörig till någon med missbruk eller beroende kan du få hjälp genom vårt anhörigstöd.

Anhörigstöd i Sollentuna