Till navigation Till innehåll (s)
Pergola
Pergola

Pergola

En pergola är en enkel trädgårdskonstruktion för växter. Den är mycket luftig och har inte någon avskärmande effekt. En sådan konstruktion som placeras på marken kräver inte bygglov. Planerar du att ha tak på din pergola är det ett skärmtak och vill du ha väggar i konstruktionen kan det klassas som plank. Då behöver du söka bygglov.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om du vill

  • sätta upp en luftig avgränsning utan täckande tak eller väggar och pergolan placeras på marken. 

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • att din pergola ska ha någon form av täckande tak, till exempel markis eller segelduk
  • att din pergola ska ha en täckt vägg.

Läs mer om skärmtak!

Läs mer om plank!

Handläggningstid: ingen handläggningstid
Kostnad: ingen kostnad