Till navigation Till innehåll (s)
Pergola
Pergola

Pergola

Om du vill bygga en pergola kan du behöva bygglov. Det som avgör om du behöver bygglov är till exempel om du vill ha någon form av täckande tak på din pergola, eller om du vill förankra den i en byggnad.

Bygglov kan behövas

Du behöver inte bygglov om du vill

  • sätta upp en luftig avgränsning utan täckande tak, som pergola, stängsel, eller spaljé och om pergolan placeras på marken. 

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • att din pergola ska ha någon form av täckande tak, till exempel markis eller segelduk
  • att din pergola ska ha en täckt vägg.

Handläggningstid: ingen handläggningstid
Kostnad: ingen kostnad